"Jeg har haft fornøjelsen at deltage i Bensaids Eksistentielle fordybelsesproces og Retreat Sahara Ørkenen i Marokko. Jeg har fået kontakt med et dyrebart nærvær i mig selv, igennem processen og den meditative praksis"

Jørgen Wedele-Petersen

 

Consulting og Facilitering

Gülcan Grüven Grud 2"Jeg synes, at du Bensaid Vincent er en fremragende facilitator og samarbejdspartner som har formået at styrke vores fællesskab i B&U´s Tværfaglige Netværksforum. Vi fik i den grad klarhed omkring vores fællesskab og jeg føler, at vi nu er blevet klogere på hinanden, på vores samarbejde, samt vores forskellige kompetencer, alt det har suppleret til en meget større faglig viden.

Det var for mig en super givende dag, hvor jeg blev udfordret men også inspireret, ikke kun i forhold til min deltagelse i det Tværfaglige Netværksforum, men også i mit daglige arbejde som leder.

Endvidere synes jeg, at forarbejdet i samarbejde med dig, har være utrolig givende og har bidraget til at denne temadag blev en succes. Jeg kan derfor varmt anbefale andre at bruge dig som facilitator og samarbejdspartner, da det med garanti vil blive en stor succes".

Gülcan Güven Grud
Leder, Børne- og Familiecentret
Vejle Kommune

Kristin Birkeland"Det var en riktig god opplevelse å delta på Noble-Heart workshop i Vejle 8. april i år. Det viktigste budskapet jeg tar med meg er, at det er hjelpsomt å ro i eget system for å forbinde til hjertets kraft. Vi gjorde øvelser på workshopen, som man lett kan gjenta når man kommer hjem og online meditasjonene er gode.

Bensaid, er en vennlig, dyp og kompentent fasilitator, i sær er hans egen ro medvirkende til at vi kommer i dybden. Han har dessuten stor kompetanse innenfor området. Jeg kan virkelig anbefale deg denne workshopen.”

Kristin Birkeland
Stifter, leder og aktivist
Sager Der Samler

Susanne Bjerregaard"Jeg havde mødt Bensaid Vincent og hans dynamiske passioneret hjertearbejde før. Og ligesom Bensaid, vil jeg gerne bruge energi på at udvikle hjertet i mig selv og i mit land, istedet for den al for kraftige udvikling af hjernen/det mentale.
DÉR gør Bensaid en stor indsats med sit åbne sind og sin ro og hjertevarme, og når langt ind i hjerterne på deltagerne ved Workshoppen.

Den bedste jeg har mødt til det han gør".

Susanne Bjerregaard
Syge og sundhedsplejerske / krops -og psykoterapeut.

Carl Johan Sommer Lassen"Heartfulness workshoppen ved Bensaid, blev for mig en stærk og dyb oplevelse. Bensaid formåede med sin helt unikke tilstedeværelse og visdom under workshoppen at give mig redskaber og en uforglemmelig oplevelse, som jeg bruger nu og også kan bruge fremover.

Under workshoppen blev jeg ført fra min fortravlede verden ind i en verden med hjerte, enkelthed og nærvær.En næsten magisk og ubeskrivelig oplevelse.

Det var for mig et plus at Bensaid i sine workshops har en tilgang som er fri af religiøse eller andre overbevisninger".

Carl Johan Sommer Lassen
Jobkonsulent

Ingelise Engelbrecht"På workshoppen var der en fantastisk god energi og en kærlig og varm imødekommenhed.
Det var i høj grad i det noble hjertets tjeneste, idet det gik op i en højere enhed, forstået på den måde, at titlen på workshoppen og det der var fakta stemte overens.

Det var unikt.

Bensaid formår at inspirere og tale til hjerterummet. Kan klart anbefales"

Ingelise Engelbrecht
Yoga underviser

"Min oplevelse med at deltage i Noble Heart Day var rigtig positiv. Det er svært for mig at beskrive med ord, hvilket udbytte jeg tog derfra med. Jeg kan dog sige, at jeg oplever en større indre ro samt et mere målrettet fokus på, hvordan jeg agerer i mine sociale relationer.

Min oplevelse af Bensaid har sat dybde positiv spor siden mit første møde med ham tilbage i december 2014. Jeg har en dyb respekt og tro på Bensaids mission/vision i forhold til Noble Hjertes tjeneste.

Jeg kan varmt anbefale denne workshop Noble Heart Day. Vi lever i en tid, hvor udefrakommende inputs hele tiden ”kræver” vores opmærksomhed og hvor vi i min optik glemmer nærværet. For mig har workshoppen givet mig inspiration til at være langt mere nærværende i de sociale relationer jeg befinder mig i."

Kim Flensted Kristensen
Socialrådgiver

Lykke Pia"Mit møde med denne lille stille mand (og hans dejlige hustru i øvrigt) blev på flere måder skelsættende for mig. På trods af, at jeg som både psykolog og spirituelt interesseret har studeret og praktiseret diverse meditationer og mindfulness, fik jeg flere dybe aha oplevelser på denne enkle smukke dag.

Jeg tror det hele virkede så stærkt, netop i kraft af sin enkelhed. Væk var overflødig pynt og præstations ræs. Hos Bensaid var bare et stort rent, kærligt og nobelt hjerte.

Mange af mine opfattelser blev vendt på hovedet og landede langt mere sikkert i mit sind. Den vigtigste indsigt var, at jeg ikke skal åbne mit hjerte, men lade være med at lukke det. Måske banalt, men sindet er snedigt og lokker os til at tro, at alting er meget kompliceret. Desuden var jeg heldig at mærke meget intensivt, hvor stor en kapacitet mit hjerte faktisk rummer af medfølende kærlighed, når jeg vel og mærke tør holde det åbent.

Det turde jeg der ved Noble Heart. Og jeg græd for første gang meget længe af rørelse. Der var nemlig plads til mig og enhver anden der blev holdt og favnet i et rum af kærlighed.

Det var en meget smuk og hjerte rørende dag. Jeg vil varmt anbefale Noble Heart Day til alle der gerne vil opleve sit eget hjertes kapacitet til medfølelse. Det er også en god lejlighed til at opleve, om Bensaid kan være manden, der kan støtte dig i en dybere kontakt til dit hjerte. Især i kraft af, at han virker troværdig.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør noget rigtig godt for mig. Derfor kommer jeg også tilbage.

Med kærlig hilsen og tak"

Lykke Pia Jespersen
Psykolog
Sensitiv Psykologi

Stephen"På workshoppen Noble Heart - Cultivating Compassion startede Bensaid med at sige noget ala: 'Vi starter langsomt op - og så sætter vi tempoet ned' Og så vidste jeg, at jeg var det rigtige sted den dag. Jeg havde en fest med 'bare at være' og mærke mit hjerte - sammen med de andre deltagere. Bensaid skabte et rum af kærligt nærvær, som i den grad gav mig en følelse af at være 'hjemme'. En god påmindelse i en travl hverdag. Tak for det. Kan varmt anbefale andre at gøre det.

Af hjertet tak, Bensaid"


Stephen Mortensen

Inger Frost Larsen"Jeg gik fra workshoppen Noble Heart Day med et taknemmeligt, varmt og fyldt hjerte. Glad. Let. Ubekymret. Fri. Det var Bensaids nærværende vejledninger gennem dagen, der havde hjulpet mig til at komme i kontakt med de steder i mit sind.

Ud over, at beskrivelsen af dagen virkelig tiltalte mig, vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle forvente – vaccineret som jeg er: Mod selvhøjtidelige guru-typer, som prædiker medfølelse og lighed mellem mennesker, men hvor arrogancen skinner igennem det dominerende ego, så det ligesom lurer mellem linjerne, at ”vi andre” ikke er helt på samme niveau. Bensaids humor og nede-på-jorden facon virkede stik modsat på mig. Jeg oplevede et medmenneske, som virkelig, virkelig ønskede for os på workshoppen, at vi skulle tro på og mærke vores kapacitet til at føle kærlighed og medfølelse. Og opdage, at begge dele vil sprede sig til vores omgivelser, når vi praktiserer at hente det frem i os selv.

Hans oprigtighed rørte mig dybt. Som underviser er han omsorgsfuld, begavet, sjov og dygtig til at veksle mellem input fra den videnskabelig verdens forskning i medfølelse, hvad menneskers sind kan, praktiske øvelser og undervisning i, hvordan vores sind fungerer. Jeg oplevede en varm og tryg stemning mellem os alle, og jeg havde en klar fornemmelse af, at alle gik hjem med følelsen af, at denne dag var givet rigtig, rigtig godt ud.

Tusind, tusind tak til Bensaid og til hans hustru Cecilie som fint assisterede"

Inger Frost Larsen
Hverdags Aktivist
Sager Der Samler

Lotte Bro"Jeg har haft glæden af at deltage i Noble Heart Day - af hjertet tak for det.

Det var en dag, hvor tempoet blev skruet ned og hjertet kom i centrum på en stilfærdig og intens måde.

Jeg gav mig selv mulighed for, at læne mig ind i en proces fyldt med glæde, nærvær og kærlighed. Jeg blev rørt og bekræftet i, at hjertets vej er den eneste vej frem mod et samfund og en verden i samklang og samhørighed - i forhold til os selv og hinanden.
Øvelser og udvekslinger med nye mennesker var vedkommende og skete i en stemning af kærlig åbenhed og gensidighed.

Dagen gav mig ny inspiration og har motiveret mig til i endnu højere grad at søge det enkle, det humane og det kærlige i mit eget liv og i min interaktion med mine medmennesker.

Tak til Bensaid og også tak til Cecilie for at skabe et tillidsfuldt og hjertefyldt rum og tak til Bensaid for at formidle et så centralt og nærværende emne på en håndgribelig, nænsom og meget kærlig måde.

Jeg kan varmt anbefale Noble Heart Day og glæder mig til at være en del af dette træningsnetværk fremadrettet"

Lotte Bro Barnkop
CBS Business School

Lindegården, Billund kommune

"Området for voksne udviklingshæmmede i Billund Kommune fik ultimo 2011 meddelelse om at reducere budgetrammen med 500.000 kr. i specialtilbuddet Bo-Lindegården.

Specialtilbuddet giver tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse, hvor den psykiske funktionsnedsættelse kan bevirke, at borgeren reagerer voldsomt.

Specialtilbuddet havde gennem en periode oparbejdet et merforbrug i en af særforanstaltningerne, og da Kommunen ikke giver tillægsbevillinger, blev tilbuddet bedt om, at lave en strukturændring/omorganisering, der kunne afføde en besparelse på 500.000 kr.

Denne beslutning bevirkede, at der indledtes en dialog med socialdirektør, økonomiafdelingen og udførerchef omkring proces og konsulentunderstøttelse.

Valg af konsulentunderstøttelse faldt på Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS), og bevæggrunden var, at firmaet kunne tilbyde nogle løsninger, hvor fokus ikke kun var på økonomien, men også på kulturen, hverdagen og kerneydelsen.
Processen har været forankret i en styregruppe med deltagelse af både medarbejdere og teamleder fra Lindegården, udførerchefen og økonomiafdelingen.

Det har været afgørende at sende et signal til medarbejderne, at økonomiafdelingen gerne ville lytte til dem. Med deres deltagelse kunne økonomiafdelingen få en større forståelse for praksisfeltet – de fik nemlig viden om, hvilke udfordringer medarbejderne står med i hverdagen.

Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) brugte to uger på feltstudier på Lindegården, hvor de kortlagde og analyserede, hvordan medarbejdere, teamleder/ledelse og beboere agerede døgnet rundt. På baggrund af observationerne planlagde de processen frem til målet: at spare 500.000 kr. og optimere både arbejdsgange og samarbejdsklima. Gennem temadage, ledersparring og møder i styregruppen har Lindegården bl.a. fået:

  • Lagt en plan for den ønskede besparelse – reducering af antallet af nattevagter fra to til en
  • Kulturforandring fra gruppestruktur til highperformance team
  • Anerkendende dialog og metodetilgang
  • Ny mødestruktur som sætter problemløsningen i fokus og i struktur
  • Ny ledelsesform - teamorienteret

Resultatet er blevet et udviklingsforløb hvor medarbejderne har været med til at skabe en ny kultur, hvor den anerkendende tilgang og teamorganiseringen er blevet centrale elementer.

Naja Jensen

Udførerchef
Området for voksne udviklingshæmmede

Lindegården, Billund Kommune

"På Lindegården har vi, sammen med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS), været på en spændende faglig rejse omkring en forandringsproces der har strakt sig over 10 måneder.

Lindegården skulle reducere driften med kr. 500.000,- samtidig skulle med en omdannelse til at arbejde teamorienteret og skabe en anerkendende kultur.

Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) havde udarbejdet en god og lovende projektbeskrivelse til hvordan opgaven skulle løses i forhold til den bestilte opgave.

Jeg har som Teamleder haft den faglige professionelle oplevelse, at Vincent & Partnere (Bensaid Vincent ApS) ret hurtigt i forløbet, tog en timeout, fordi de kunne konstaterer at vores behov og de valgte metoder i det oprindelige oplæg sandsynligvis ikke ville føre til de ønskede resultater. Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) formåede her at udvise stor fleksibilitet, ved på et og samme tid at ”droppe” væsentlige områder af det oprindelige indhold i projektbeskrivelsen og inddrage medarbejdere samt styregruppe i en fælles proces omkring den videre proces. I denne proces bød de her selv ind med nye muligheder til metoder og arbejdsprocesser. Det endte med et nyt og ændret indhold som der var fuld opbakning til.

For at komme videre skulle der ske en kulturændring på Lindegården, samtidig med at de enkelte team blev udstyret med konkret faglige redskaber for at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau. Forandringsprocessen indeholdt processer omkring samarbejde og anerkendende adfærd, processer omkring at gøre kerneopgaven endnu mere tydelig og skabe sammenhæng imellem kerneopgaven og vores mission, vision og værdier, teamudvikling, mødefacilitering og ledersparring.

Begge dele er lykkedes for Vincent & Partnere (nu Bensiad Vincent ApS), og jeg kan konstaterer, at alle medarbejdere, og jeg som Teamleder, har flyttet os på den måde, at vi har fået sat fokus på hvordan man organiserer teamarbejdet/samarbejdet og løser de forskellige problemstilling ved at vi er blevet introduceret/arbejde med ”Team Performance modellen”. På denne måde er vi blevet meget bedre til at samarbejde i de enkelte team, og føler nu, at vi er klædt rigtig godt på til den videre rejse for at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau.

Det at samarbejde med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har været en god oplevelse. De har forstået at tage hensyn til de specielle forhold der gør sig gældende, lige præcis for vor institution. Vi har oplevet Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) som særdeles tillids skabende i hele processen, både når det gælder relationerne mellem dem og os, og ligeledes medarbejdere imellem.

Bjørn Georgsen

Teamleder
Lindegården

Boligerne Svalevej, Region Midt

"Vores medarbejdere giver udtryk for, at Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har mødt dem med stor respekt og skabt den tryghed, der var nødvendig for at de turde eksperimentere pædagogisk. Den enkelte medarbejder og teamet som sådan, har i den grad rykket sig fagligt og er blevet skarpere på det at arbejde meget tæt sammen. De har lært at koordinere indsatsen så den bliver mere relevant samt vigtigheden af den respektfulde dialog med borgeren.

Samarbejdet med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har været præget af en grundlæggende professionalisme. Særligt har de formået at bevare distancen i rollen som konsulent trods et tæt samarbejder gennem to måneder, at være gæst i en organisation med en tydelig respekt for den kultur man selv så nemt opsluges af.

Vi har fået nogle ledelsesstrategiske værktøjer samt skærpet vores fokus, for lige som man kan tale om ”den relevante pædagogiske indsats” kan man også tale om ”den relevante ledelsesstrategi”

Karina Gram

Afdelingsleder 
Svalevej

Else Hus, Region Sjælland

"Som leder af en offentlig institution har jeg i samarbejde med ´Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) gennemført et forløb med fokus på arbejdsmiljø og samarbejde. Ved de forberedende møder oplevede jeg konsulenterne som meget professionelle og gode til at afdække hvori udfordringerne var. Det efterfølgende forløb, som strakte sig over 3 1/2 temadag blev gennemført i et afvekslende program som både gav teoretiske input, debat og diskussion og praktiske øvelser. Gennem hele forløbet var der en synlig rød tråd, som gav deltagerne en øget indsigt og forståelse både for sig selv og for organisationen som helhed.

Konsulenterne viste stor professionel indsigt i organisationer og organisationskultur og formåede at arbejde i en meget fin balance mellem respekt og udfordring både af den enkelte og af gruppen som helhed. Temadagsarrangementet blev derfor et solidt afsæt til det videre arbejde.

Jette Kofoed

Forstander
Else Hus

Else hus, Region Sjælland

"Det har været en positiv oplevelse, at samarbejde med Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS). Konsulenterne var altid velforberedt og klarede afvigelser fra programmet uden, at det påvirkede processen negativ. Konsulenterne formåede at skabe et rum, hvor arbejdsprocessen udviklede sig til et godt og solid grundlag for et arbejde i personalegruppen, uden at Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) nødvendigvis skulle være en del af det. Konsulenterne har i seancerne med medarbejderne, været tydelig og direkte i deres kommunikation. Igennem hele forløbet har der været en god kontakt imellem institutionen og konsulenterne.

Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) kan uden tvivl anbefales til udviklingsprocesser og arbejdet med arbejdsmiljø."

Alex. Kroha

Viceforstander
Else Hus

Center for Børn, Unge og Familie, Slagelse Kommune

"Center for Børn, Unge og Familie besluttede i 2014 at ændre organiseringen af myndighedsområdet.

Ledelsens ønske om at øge effektiviteten og kvaliteten i sagsbehandlingen var hovedargumentet for denne beslutning.

Ledelsen ønskede desuden at en ny organisering skulle opleves meningsfuldt for medarbejderne, og at omorganiseringen skulle medvirke til at fremme trivsel og arbejdsglæde i afdelingen.

Samtidig ville ledelsen gerne opnå en fælles kultur præget af enhed og samhørighed i afdelingen.

Alt sammen skulle det i sidste ende betyde en øget tilfredshed hos de familier, som har kontakt med afdelingen og samarbejdsparterne.

Ledelsen var sammen med medarbejderne af den overbevisning, at for at opnå både en succesfuld implementering af organisation og et godt udbytte, var det vigtigt at medarbejderne undervejs fik mulighed for og tid til at udtrykke bekymring og usikkerhed overfor de forandringer, der skulle ske.

Det blev på den baggrund besluttet at involvere Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincetn ApS) i et udviklingsforløb med tid til fordybelse for medarbejdere og ledelse, i en proces fra det tidspunkt primo 2015, hvor det egentlige implementeringsarbejde skulle påbegyndes.

Det er aftalt, at udviklingsforløbet i første omgang strækker sig frem til udgangen af 2015.

Som Centerchef har jeg fulgt udviklingsforløbet tæt i den første halvdel.

Det er min oplevelse, at dette udviklingsforløb har betydet, at mange uklarheder og usikkerheder undervejs er blevet samlet op, håndteret og givet grobund for at udvikle en ny og stærkere organisation, som alle føler ejerskab for.

Ledelse og medarbejdere er i forløbet blevet bragt tættere sammen gennem mange dialoger og drøftelser på tværs af organisationen, hvilket jeg vurderer også har været med til at øge den sociale kapital i afdelingen.

Jeg har gennem udviklingsforløbet lært, at i min forstand mindre væsentlig ting, modsat kan have stor indflydelse på medarbejdernes oplevelse af proces og udbytte og dermed i sidste ende have stor betydning for det samlede resultat af omorganiseringen.

Jeg har derfor også lært, at det er vigtigt, at der afsættes god tid, når der skal ske større forandringer i en organisation.

Endelig vil jeg udtrykke stor tilfredshed i samarbejdet med Bensaid fra Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS). Bensaid formåede hurtigt og sikkert at sætte sig ind i den opgave afdelingen ønskede løst.

Undervejs blev ledelsen udfordret på tanker og ideer, hvilket har givet ekstra kraft til hele forløbet.

Opgaven er samlet set blevet løst med stor grundighed og ekspertise.

Det er min oplevelse, at både ledere og medarbejdere sidder tilbage med det samme positive indtryk.

Venlig hilsen

Anders Skare

Centerchef
Børn, unge og familier
Slagelse Kommune

Handicap og Psykiatri, Randers Kommune

”I en socialafdelingen, hvor udfordringen omkring matchning af ønsker, behov, økonomi og lovgivning dagligt er tilstede, har kurset med Bensaid Vincent været givtigt og inspirerende.

Den samlede tilbagemelding fra alle deltagere har været, at det var nogle rigtig gode og lærerige dage, med konkrete arbejdsredskaber, som med øvelse kan implementeres i vores dagligdag.

Det der også gjorde indtryk, var Bensaids faglige viden om vores område, indblikket i problematikkerne i praksis, og hans forståelse for det komplekse ved at forhandle på områder, som har stor indflydelse og indvirkning på borgers dagligdag og trivsel.

Bensaid var god til at lære fra sig, god til at få alle ”med” samt god til at få os til at være nærværende og tilstede i undervisningen, trods den travle hverdag, som ventede os alle efter kurset. Undervisningen var meget vekslende i form, hvilket alle synes var med til at holde et højt energiniveau.

Vi vil som afdelingen varmt anbefale et kursus med Bensaid Vincent, da kombinationen af økonomi og socialt arbejde bliver mere og mere en fast del af arbejdet i en socialafdeling."

Mette Wind

Myndighedsområdet i Socialafdelingen
Randers Kommune

Himmelbovej - en del af Boligerne Svalevej, Region Midt

"Samarbejdet med Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) omkring modtagelse af en borger med et helt unikt sæt problemstillinger, har været altafgørende for en hurtig integrering af borgeren. Konsulenterne har fordybet sig i denne ene opgave, har varetaget hele opgaven i den første tid, for herefter at overdrage opgaven i små bidder ved at være til stede til at give sparring "her og nu" og ved at arbejde procesorienteret med medarbejdergruppens forståelse af opgaven.

Det har betydet, at vi som ny opstartet afdeling og dermed en nylig samlet medarbejdergruppe, hurtigt har kunnet arbejde med en ny opgave på et højt fagligt plan ud fra en fælles overbevisning og dermed også efter fælles beslutning. Samtidig har Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) effektivitet haft en afsmittende virkning på os alle"

Karina Gram

Afdelingsleder
Boligerne Svalevej
Region Midt

Nordbyvænge, Aarhus Kommune

"Har gennem en længere periode benyttet både konsulentbistand og personaledækning fra Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS. I samarbejde med konsulenterne har vi udarbejdet manual der sikrer et godt samarbejde i personalegruppen samt ensartethed og overskuelighed for borgeren. Værktøjet udvikles løbende sammen med Vincent & Partneres 8nu Bensaid Vincent ApS) Pædagogiske konsulenter og proceskonsulent. For Nordbyvænget betyder sam-arbejdet med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) en faglig god løsning, sikker personaledækning samt en økonomisk forsvarlig løsning. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og kan bestemt anbefale Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS)"

Søren Thorbøll

Forstander
Nordbyvænge
Aarhus Kommune

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top