"Jeg har haft fornøjelsen at deltage i Bensaids Eksistentielle fordybelsesproces og Retreat Sahara Ørkenen i Marokko. Jeg har fået kontakt med et dyrebart nærvær i mig selv, igennem processen og den meditative praksis"

Jørgen Wedele-Petersen

 

"En rejse jeg aldrig vil glemme.

Tilbuddet om en rejse ind i en verden, der for mig var helt ukendt, med ord som compassion og selfcompassion var bl.a. en udsøgt mulighed, for at finde ud af, hvordan jeg egentlig går og har det. Det havde jeg ikke lige selv tænkt på og fik en brat opvågning for, hvor meget jeg egentlig ikke viste, som jeg nok bare tog for givet.....

I min ”logbog”, har jeg skrevet, at min intension om, hvorfor jeg meldte mig var, om det kunne bruges i min hverdag både på arbejde og i min fritid, så jeg kunne blive ”et endnu bedre menneske”. Hvem ønsker ikke det; at blive en bedre sygeplejerske, leder eller medarbejder, men også en bedre hustru og mor.

På rejsen, gennem compassionforløbet, har jeg fået mulighed for at opdage noget og se noget, jeg før tog for givet, eller ikke viste var der. Det har givet mig udgangspunkt for en ny udvikling og øget bevidsthed om forskellige ting i mit liv. Jeg har nu øget fokus på det, og er meget mere bevidst om, hvor jeg finder min energi, og hvordan jeg får ladet mine batterier op.

Når jeg nu, gør gode ting for mig selv (har gennem rejsen også fundet ud af, hvilke ting det er), så ved jeg, at jeg i det mindste har draget omsorg for mig selv, har fået aktiveret og stimuleret mine regenererende systemer for genopbygning af ny energi og ressourcer.

Det lyder måske lidt skørt, men: glæden ved at (meditere) lave åndedrætsøvelser med et blødt fokus på hjertet, vær mild og venlig og taknemmelig over jeg opdager ting, og få lavet en praksisstruktur for, hvordan lige netop jeg får ladet mine batterier op, har ændret min hverdag (til det mere positive).

Det handler om at skabe balance, så trives vi bedst.

Så har du svært ved at slippe dagens oplevelser, tænker du konstant over, om du kunne have gjort noget anderledes, og vil du gerne være ”et endnu bedre menneske”, så skulle du have været med min gruppe og Bensaid Vincent på den inspirerende og helt igennem fantastiske rejse gennem "Omsorg i balance - kapacitetsopbygning af compassion og self-compassion".


Håber muligheden for at snuse til det, byder sig for dig en gang, det er hele den lange rejse værd! Bensaid Vincent kan varmt anbefales.

Tak fordi jeg måtte komme med".

Mette Work
Sygeplejerske 
Hospice Djursland

Bensaid førte jeg og de andre deltagere ind i emnet "How to Cultivate Compassion" ved Noble Heart Day, på en afslappet og rolig måde, og med brug af mange relevante og nyttige referencer til forskningsmæssige resultater. Den indledende mere teoretiske tilgang blev over middag efterfulgt af praktiske øvelser. Med en rolig og tydelig stemmeføring ledte Bensaid os igennem et par øvelser i meditation.

Det lykkedes for undertegnede at bede om hjertelig medfølelse selv over de mennesker og mennesketyper, jeg holder allermindst af (for nu at bruge en pæn formulering).


Udbyttet var en afslappet fornemmelse bagefter, vel nærmest en beroligelse af sindet. Det var også meget interessant at opleve, at 20 minutters meditation kan føles som blot 5-7 minutter. Så med fokusering og koncentration er det muligt at få tiden til at gå hurtigere! Og som sagt få ro i krop og sind eller i det mindste være mild og venlig over for sin vrede, frygt og frustrationer.


Jeg kan anbefale Bensaid Vincent som facilitator udi den svære kunst at praktisere medfølelse over for et bredt udsnit af mennesker, som man som individ bliver nød til at forholde sig på en konstruktiv måde - eller få ubehag og uro i kroppen og sindet.


Så hellere få Bensaids hjælp til at kultivere og fremelske min medfølelse over for alle mulige (og umulige) medmennesker!"

Ib Winther

"I visitation og Rehabilitering var vi i 2017 igennem et forløb, hvor Bensaid indgik i løsningen sammen med UC syd. Baggrunden for forløbet var at skabe fokus på den enkelte medarbejderes møde med borgeren, hvordan anvendes anerkendende dialog og hvorledes er medarbejderen åben i dialogen.

Indsatsen skulle ses ind i en politisk kontekst, hvor der var fokus på, at lave bedre afgørelser igennem dialog, uden samtidig at øge serviceniveau. Borgeren skal føle sig hørt, medinddraget og anerkendt.

Baggrunden for samarbejdet var, at vi havde brugt Bensaid i forbindelse med kursus i forhandling. I den forbindelse oplevede vi, at medarbejderne fik et godt og tillidsfuldt samarbejde med Bensaid


Bensaid er i sin arbejdsform meget åben, reflekterende og giver rum for medarbejderes refleksion over egen handling.
Processen blev tilrettelagt, så medarbejderne kunne vælge imellem Bensaid og en konsulent fra UC Syd, disse 2 personer er i deres arbejdsmåde meget forskellige, men kravet var, at de skulle være enige om form og udbytte, samt skulle kunne give en samlet tilbagemelding på forløbet, dette lykkedes til fulde.


Forløbet var tilrettelagt som individuel coaching og observation af møder med borgerne et forløb alle medarbejdere har været trykke ved.
1 år efter det afsluttede forløb kan vi konstatere at vi har færre klagesager og generelt oplever at vi har en god dialog med borgeren, men vi har også haft en fælles reference at tale om dialog i. medarbejderne var lidt overraskede over at de ikke bare var verdensmestre, men udviklede evnen til at reflektere over dialogen.

Som samarbejdspartner ser vi Bensaid som loyal, sikker på sine værdier og afholdt af kursisterne/medarbejderne i udviklingsprocessen".

Bjarne Ipsen
Afdelingschef
Visitation & Rehabilitering / Social & Sundhed

"Døden slår på mange måder tonen an i vores hus. Den forandre tiden, alle strækker sig i ønsket om at gøre en forskel for den enkelte patient, gøre noget her og nu, for i morgen er det måske for sent. Det kan opleves som et pres fra et timeglas der er ved at rinde ud. At skulle yde omsorg i det miljø betyder, at man hver dag bliver konfronteret med de eksistentielle vilkår, hvilket stiller store krav til såvel medarbejderne som ledelsen. Krav om nærvær og opmærksomhed. Krav om at kunne holde balancen mellem omsorgen målrettet den anden og omsorgen målrettet sig selv

Introduktionen til Det Noble Hjerte – Cultivation compassion var lige det vi havde behov for i vores organisation og vi inviterede derfor Bensaid Vincent Jlil, til at holde et oplæg på en fælles temadag for alle medarbejderne. Målet var at give en vidensmæssig og praktisk introduktion til compssion og self-compassion og derigennem blive klar på, om et videre arbejde med disse to begreber kunne være relevant og brugbart for os. Det var en meget udbytterigdag. Vi blev alle mødt af en Bensaid, som med sin rolige, indlevende og opmærksomme tilstedeværelse ledte os gennem dagen med teoretiske indlæg og praktiske øvelser. Han berigede os med sin store viden om Det Noble Hjerte og dagen var til så stor inspiration for os, at vi i dag har igangsat et træningsforløb for en gruppe bestående af både medarbejdere og ledere.

Dorit Simonsen
Hospiceleder
Hospice Djursland

"Jeg har deltaget i workshoppen ”Medfølelse i organisation og forretning” ved Rethinks Aktivism Folke festival. Min motivation for at deltage er, at jeg til daglig arbejder med ledelse og er optaget af den bæredygtige arbejdskultur.

Bensaid formidler på en rolig, troværdig, humoristisk, engagerende og interessant måde. Han er god til at rammesætte og forventningsafstemme sit oplæg med præcis præsentation af hovedbudskabet. Han indsnævrer og begrænser informationsmængden på en meningsfuld måde og er overbevisende i sine argumenter. Bensaid er en god og inddragende facilitator, og jeg fik et meget brugbart udbytte af workshoppen på trods af emnets store kompleksitet.

Jeg medgiver Bensaid mine bedste anbefalinger".

Rasmus Kaag
Forstander på Skovbo
Skanderborg Kommune

"Jeg deltog i Noble Hearts Day i efteråret 2018 med Bensaid Vincent Jill. Det var en stor oplevelse og en gave, som jeg vil anbefale andre at tage i mod, hvis muligheden byder sig.


Bensaid er en nærværende, intens facilitator og inspirator.


Dagen foregår helt roligt og tillidsfuldt, og der oparbejdes et fællesskab og forbundenhed i den gruppe af tilfældige mennesker, der var mødt op. Det var en meget stor inspiration for mig, at se det levet, hvordan man kan leve sit liv med hjertet først, venlighed mod sig selv og andre, efterfulgt af et 'neutralt' sind, der kan se klart og ikke fordømmer. Det giver en indre ro, accept/selvaccept og kærlighed.


Dagen har jeg taget med mig som inspiration til min egen praksis og undervisning - så tusind tak Bensaid. Og du derude, giv dig selv en gave og deltage i Noble Hearts Day :-)"

Solveig Jensen
Proceskonsulent

"Min motivation for at drage med til Sahara Ørkenen på 10 dages Eksistentiel fordybelsesrejse og retreat var at få mere balance i mit frustrerede og kaotiske liv, som ægtefælle til en demensramt.


Her lang tid efter, at jeg var af sted, står oplevelse stadig som enestående. Hele konceptet med at arbejde med omsorg for sig selv og meditation, giver mig hver dag super god mening. Også hele forløbet med at arbejde med spørgsmålene der blev stillet omkring hele livet, var en stor øjenåbner for mig.

Jeg har lært at tage mere vare på mig selv, i den situation jeg nu har. Jeg har fået fat på mig selv og er blevet tryg ved, at træffe store beslutninger, der er vitale for det liv jeg gerne vil leve, uden min mand ved min side.


Bensaid, du er et dejligt menneske og jeg var fuldstændig tryg ved dig under hele forløbet også de 3 dage i solo Retreat. Du er lyttende, forstående og fuldstændig klar i det du ser og siger, omkring den person du taler med."


Aase Christensen

"Jeg tog med på Sahara Retreat for at ruske op i mig selv, og kombinere flere lyster/behov. At rejse, og at opleve ørkenen på en anden måde end som alm. turist, samtidig med at være alene og reflektere over nogle af livets store spørgsmål.

Læringen er svær at sætte ord på, men som 72 Årig, med slidgigt i knæ og ryg, og leve på jorden, uden stol, blev min bevidsthed om mine styrker og svagheder skærpet. Bevidstheden om min dødelighed, at jeg, hvis jeg er heldig, måske har 20 år tilbage af mit liv, og at det kun er op til mig selv at vælge hvilke kvaliteter der skal ligge i de år, på trods af aldring og skavanker. Jeg må leve livet mens jeg har det, og hele tiden søge at finde min balance.

Bensaid var en fin leder. Alt fungerede godt. Det hele var vel tilrettelagt. Han var omsorgsfuld, nærværende, kærligt igangsættende. Frem for alt var han ikke bedrevidende og belærende."

Else Ditlev
Psykoterapeut og Supervisor

"Det har været meget givende og inspirerende at deltage i et forløb, hvor opnåelse af mål og udbytte bygger på en tilgang, der tager afsæt i mine urgamle iboende ressourcer og bidrager til at opbygge mine kvaliteter til at imødekomme det moderne liv, jeg er en del af. Et moderne liv der i vekslende grad effektiviserer, optimerer, fornyer og kvalitetskontrollerer og til stadighed udfordrer mig på mine ressourcer og kvaliteter.


Deltagelse i forløbet om Compassion og selfcompassion (intern udviklingsforløb over 9 måneder) har bl.a. bidraget til øget teoretisk bevidsthed om vigtigheden og betydningen af trivsel og balance samt jeg har fået anvist praktiske metoder og handlemåder. Jeg har positiv erfaring med at have fokus på afvejning af energi og balance og på ikke at overstimulere hjernens følelsesregulerende systemer. Jeg anlægger ofte denne vinkel både professionelt og privat. Personligt oplever jeg, at compassion er nemmere end selfcompassion. Jeg øver at have opmærksomhed på signaler fra kroppen så tidligt som muligt og anvender gerne simple afspændings- og vejrtrækningsøvelser.

Det virker😊, det jeg følte mig udfordret på kan ofte blive løst mere hensigtsmæssigt og konstruktivt.


Compassion og selfcompassion ender ikke ved kursusafslutning, men er for mig en fremadrettet proces, der kræver balanceret og fortløbende øvelse og opmærksomhed.
Forløbet har været velafpasset med en vekslen mellem teori og praksisøvelser. Forløbet har været præget af en særdeles nærværende og tillidsfuld stemning. Hele forløbet har været planlagt med dedikeret og god stil, hvor intet har været overladt til tilfældighederne.

De bedste anbefalinger herfra."

Jette Aude
Specialesygeplejerske
Hospice Djursland

"Jeg havde en forhåbning om at videreudvikle min egen selvomsorg, resiliens og balance, - og forebygge empatitræthed i mit job, hvor relations-arbejde og svære følelser fylder meget. I løbet af det 9 måneder lange udviklingsforløb, har jeg oplevet at øvelserne, den teoretiske del og min egen træning, har styrket min evne til nærvær i nuet og til bedre at kunne lytte med rummelighed og tolerance, - uden f.eks. at være fyldt at tanken om "hvad bliver der nu krævet af mig/hvad forventes der af mig.


Jeg er blevet bedre til "at være venlig mod mig selv" i belastede situationer og til at give slip på mit behov for at have styr på - næsten – "alt" (velvidende at der sikkert ikke er nogen, der forventer det af mig). Jeg har øvet mig i at bruge min vejrtrækning "som et anker" i svære situationer – altså minde mig selv om at trække vejret dybt – og er fascineret over den virkning det rent faktisk har, på trods af, at det kan lyde banalt.

Bensaid er en dygtig formidler og han har været en eminent facilitator af hele vores gruppeforløb. Forløbet har været gennemtænkt og velstruktureret med tid til masser af øvelser og tid til refleksion. Jeg tror på, at forløbet har givet mig "en lidt anderledes og en lidt mere robust platform at stå på", - som leder og som menneske."

Helle Dalby Kristensen
Souschef
Hospice Djursland

"Omsorg i balance, kapacitetsopbygning af compassion og self-compassion - et internt udviklingsforløb over 9 måneder.


Det var med en stor nysgerrighed jeg gik ind til forløbet med omsorg i balance, med intention om at lære om compassion og self-compassion.


Det er svært at konkretisere det store udbytte jeg har fået undervejs, men jeg føler mig mere til stede, også i de svære samtaler. Min indre kommentator er gennem forløbet blevet mere positiv samtidig med, at jeg føler mig mere skarp i nærværet med omgivelserne.


Det at hele holdet har fået en fælles forståelse omkring de følelsesregulerende systemer, oplever jeg som en klar styrkelse af omgangen med hinanden og overfor alle vi møder på vores arbejde og dermed muligheden for at anvende mere compassion i vores arbejde.


Jeg kan give mine bedste anbefalinger af Bensaid som facilitator og formidler, selvom jeg i starten skulle vende mig til et anderledes langsommeligt tempo. Vi har haft et trygt, kompetent og veltilrettelagt forløb som virkelig har sat sine spor og givet en bedre balance".

Pia Krag Mortensen
Køkkenleder
Hospice Djursland

"Den mest værdifulde sparring.

Jeg har deltaget i et sammenhængende supervisionsforløb over nogle år v. Bensaid. Min generelle oplevelse af supervisionen, har båret præg af en stor grad af åbenhed og tillid, som Bensaid har faciliteret på højeste niveau. Han har formået at skabe nogle rammer og et supervisions rum, som jeg har oplevet som tillidsfuldt, trygt og i høj grad nærværende.


Effekten og mit udbytte af supervisionsforløbet har kunne bibringe mig en betydelig og meningsfuld forskel – både i mit arbejdsliv og privatliv. Forløbet har været medvirkende til, at jeg har turde skubbe til nogle personlige grænser, udfordre min lederidentitet samt skabe en personlig udvikling. Det har ført mig i mange retninger, som har betydet, at jeg har fundet stor energi og glæde ved supervisionsforløbet. Supervisionen ved Bensaid har været medvirkende til, at jeg har fundet mere arbejdsglæde og trivsel i hele mit arbejdsliv.


Min oplevelse af Bensaid som supervisor er, at han er meget nærværende, tillidsskabende og kompetent. På sin helt egen rolige måde, hjælper han dig med at udforske det der kan være svært og udfordrende, finder nye måder at se tingene på og skaber altid en bevægelse, så du føler dig hjulpet og med ny energi får lyst til at udvikle dine kompetencer.


Bensaid er blevet min mentor og ledestjerne."

Cathe Bilenberg
Teamleder, Visitationen
Center for Børn & Unge

” En afdeling med kun nye medarbejdere, så spørger man sig selv om, hvordan man finder balancen i ubalancen og får skabt en fælles kultur? Dette hjalp Bensaid mig med, ved at invitere mig og min afdeling ind i en verden, hvor der er langt mere fokus på mennesket. Vi har igennem forløbet lært at se situationer og oplevelser fra hinandens perspektiver og give dem plads og lov til at leve. Vi har fået en feedback kultur, der medvirker til, at opdatere vores tænkning, hvor vi kan anerkende og gøre konstruktivt brug af vores forskelligheder og være tydelige og præcise i vores tale. Udbyttet er stort, da jeg som leder kan se, at medarbejderne er bevidste om deres sprog og pludselig også er klar over, hvor vigtigt et redskab det er. Der er kommet opmærksomhed på, hvordan kommunikationen og handlemåderne påvirker de arbejdsmæssige relationer og hele atmosfæren i organisationen.

Samarbejdet med Bensaid har været berigende fagligt såvel som personligt. Han har med sin nærværende og hjertelige tilgang gjort det nemt for en ny gruppe af mennesker at samsamarbejde og samskabe en kultur - han har lært os, at et hvert levende menneske er unikt og specielt. I mit personlige lederskab har Bensaid hjulpet mig med, at finde ro i, at der ikke findes en ”opskrift” på den, perfekte leder, at det er mere end acceptabelt, at jeg vil finde tid til nærvær og være tro mod min egen personlighed i mit lederskab.”

Sabrina Sofie Jensen
Afdelingsleder Overmarksgården
Senior- og Socialforvaltningen
Kolding Kommune

"Som deltager på en temadag afholdt for ledere og konsulenter i Vejle Kommunes Børne- og Ungeforvaltning oplevede jeg Bensaid, som en meget kompetent og ordentlig procesfacilitator.


Inden dagen var der meget grundige forberedelser og dialoger med udvalget, der arrangerede dagen samt stemmer fra forskellige afdelinger blev hørt.
Det gjorde, at målet med dagen blev meget tydeligt og denne tydelighed blev flot præsenteret på starten af dagen.

Alle opgaver, processer, øvelser og dialoger bar igen præg af et ordentligt forarbejde hvilket gjorde arbejdet nærværende og meget relevant.

Bensaid er eksemplarisk i forhold til princippet 40-20-40. 40% til forberedelse – 20% til gennemførelse og 40% til efterbehandling. Hans meget rolige facon skaber plads til refleksion – og han sætter bevidst tempoet lavt for at dagen bliver anderledes end vores ”normale”
og ofte hektiske hverdag.


Dagen gjorde mig og min kollega meget bevidst om vigtigheden af at kende til de mange indsatser de forskellige afdelinger i hele forvaltningen har gang. Dermed fik vi også syn for at der en god sammenhæng og vi kunne bruge dagen til at få skabt netværk på tværs hvor vi stiller nysgerrige og eftertænksomme spørgsmål til hinanden."


Kjeld Petersen
UU-Centerleder
UU Vejle – Study Support Center
Vejle kommune

”Bensaid Vincent - du er et fantastisk dygtigt og behageligt menneske, som jeg har haft stor glæde af at arbejde sammen med! Som facilitator og som samarbejdspartner har du formået, at styrke vores Tværfaglige Netværksforum. Vi er blevet klogere på hinanden og jeg oplever, at vi er blevet mere nærværende i vores dagligdag. Det har styrket vores evne til at se hinandens kompetencer og vi er blevet opmærksomme på afhængigheden af hinanden.

Du er grundig i dit forarbejde og sætter dig ind i den gruppe du skal arbejde sammen med. Det gør du upåklageligt og med stor fornemmelse for de mennesker du arbejder med. Tak for en eventyrlig oplevelse - jeg glæder mig til, at vi skal arbejde sammen næste gang.

Jeg kan varmt anbefale andre at bruge dig som facilitator og samarbejdspartner.”

Krestine Krogh Thomsen
Specialkonsulent, Børne- og Ungeforvaltningen
Vejle kommune

"Det tværfaglige netværksforum i Børne & Ungeforvaltningen havde brug for en revitalisering. Jeg var ikke en del af planlægningsgruppen, men på bedste faciliterende vis blev jeg sammen med nogle andre i netværket inviteret til at komme med input til dagen. Det var første gang jeg mødte Bensaid. Hans rolige væsen, evnen til at lytte, spørge og få skabt overblik og retning på mange input er noget af det første man bemærker. Vi sad med forskellige ønsker til, hvad det næste netværksmøde skulle omhandle og vi sad man forskellige billeder af netværkets formål. Det lykkes på fornemste vis for Bensaid at få skabt et godt og relevant indhold.

På selve temadagen var Bensaid både oplægsholder og facilitator. Begge ting foregår med en notorisk ro og respektfuldhed som får deltagerne til at være nærværende og lyttende. Temadagen bidrog til at vi fik skabt et større fælleskab og et tættere forbundenhed i netværket, samtidig med og i kraft af, at vi arbejdede sammen omkring vores forskellige perspektiver på børnene i Børne & Ungeforvaltningen. Vi blev klogere på hinandens fagligheder og ser nu større sammenhænge mellem dagtilbud, skoler og Familie & Forebyggelse.


Kim Ledel
Planlægnings- og udviklingskonsulent
Børne- og Ungeforvaltningen / Uddannelse & Læring
Vejle Kommune

"Vores Ny Nordisk Skole-netværk bestående af Støvring Gymnasium, Børnehusene i Skørping, Rebild Ungdomsskole og Skørping Skole planlagde i efteråret 2015 et fælles møde for vores bestyrelser for at sætte fokus på vores fremtidige samarbejde. Det var netværkets ønske, at det fælles møde skulle generere nye ideer og skabe medejerskab blandt deltagerne. På den baggrund var der også enighed om, at vi skulle gennemføre mødet på en anderledes måde. Derfor kontaktede vi Bensaid Vincent Jill – og vores forventninger blev indfriet.


Bensaid Vincent Jill mødte særdeles velforberedt op – og med sit rolige væsen ledte han os gennem aftenen og udfordrede deltagerne med tilpasse forstyrrelser. ”Vi var alle lige i processen” og ”Alle havde en stemme” var nogle af udsagnene fra deltagerne. Aftenen førte os tættere sammen. Der blev delt viden – og nye ideer blev født og konkretiseret, så alt i alt er vejen ud i fremtiden i dag tydeligere og skarpere for os i forhold til vores samskabelsesprojekt i distriktet."

Peter Hansen
Skoleleder
Rebild kommune

soeren dallov ibsen"Jeg har i en lang periode haft meget travlt som iværksætter og direktør i 3 firmaer, og trængte til at finde ro og finde ud af hvordan jeg på en bedre måde kunne håndtere alle de mange opgaver i min hverdag.Jeg tænkte på at tage på en pilgrimsvandring, men faldt undervejs i mine overvejelser over Bensaid Vincent Jlil´s Retreat i Sahara Ørkenen med den eksistentielle fordybelsesproces, og var ikke i tvivl om det var den rigtige løsning for mig. Specielt den 3 dages solo retreat tiltalte mig meget.

Retreatet i Sahara blev gennemført i den meget rolige og samtidige inspirerende Sahara Ørken i Marokko under Bensaids meget kyndige, rolige og samtidig bestemte ledelse. Vi blev guidet gennem en fordybelsesproces, som for mit vedkommende åbnede op for potentialer, som jeg i min stressede hverdag ikke har mulig for at opdage, og gøre brug af.

Gennem processen og med inspiration fra ørkenen har jeg fået en meget dyb grundlæggende ro som jeg efterfølgende altid kan finde tilbage til, når jeg har brug for det. Derudover har opholdet i Ørkenen lært mig at håndtere stressende situationer på en meget mere rolig og velovervejet måde end førhen – både privat og forretningsmæssigt.

Jeg kan varmt anbefale alle som har brug for at finde ro til fordybelse og tankefornyelse, at reservere den nødvendige tid i kalenderen og tage på Retreat med Bensaid Vincent."

Søren Dallov Ibsen
Ejer og Direktør
Green Pipe A/S

joergen wedele pedersen"Jeg har haft fornøjelsen at deltage i Bensaids Eksistentielle fordybelsesproces og Retreat - Sahara Ørkenen i Marokko, april 2014.

Jeg har fået kontakt med et dyrebart nærvær i mig selv, igennem processen og den meditative praksis. Bensaid udviste og agerede med en meget høj grad af ansvarlighed og formåede på fornem vis at rumme og samle gruppen, så der var plads til både den erfarende og den uerfaren.At opholde sig 10 dage i ørkenen, kan for mange virke udfordrende og skræmmende, ikke mindst at skulle udholde sit eget selskab i 3 dage i solotilbagetrækning dybt inde i ørkenen helt alene.

Det skinnede tydeligt igennem at Bensaid var velforberedt og havde et nærværende fokus på processen, hvilket tjente gruppen. Bensaid og hans nære samarbejde med lokale Beduiner gør, at man kan føle sig 100% tryg, de formåede at skabe de rette og trygge rammer omkring sådan en rejse, så der var plads til alle, selvom man ikke er vant med at rejse i så ekstreme områder og i forhold til at lade sig udfordre omkring livets store spørgsmål.

Jeg kan til fulde anbefale en sådan rejse til andre, der ønsker en rejse med eksistentiel fordybelse"

Jørgen Wedele-Petersen

Chef
TEC - Erhvervscenter

lene bredahl"Vi har ikke tid til at skynde os – og derfor tog jeg med Bensaid Vincent Jlil på et 10 dages Retreat ind i hjertet af Sahara ørkenen for at dyrke det stille og det langsomme. For at lytte til mig selv og finde nye svar i mit liv som leder.

Stilhed, tid og langsomhed er for mig nødvendige praksisser i en travl og hektisk hverdag som leder, og gennem de 10 dage oplevede jeg en transformerende proces, hvor hoved og hjerte blev forenet på et nyt og endnu dybere niveau.

Naturens storhed og ørkenens tomhed blev afgørende for, at især de 3 dage i solo Retreat står tilbage som en af de oplevelser i mit liv, jeg aldrig vil glemme. Mange har spurgt mig, om jeg ikke var bange for at være helt alene de 3 dage inde midt i ørkenen. Nej, det var jeg ikke. Jeg nød at have tid til at følge en tanke til ende. At kigge på vindens bevægelser i sandet, at skrive i min dagbog - og at leve enkelt og primitivt med vand som den største luksus. For det gav tid til at mærke og genopdage, hvad livet handler om – og hvad opgaven som leder kræver af mig som menneske.

Tak, Bensaid, for en smuk, hjertelig og professionel facilitering af processen. Og for at give mig lige præcis de spørgsmål og opgaver, jeg havde brug for undervejs. Du lever i sandhed din mission - og det er en stor inspiration!"

Lene Bredahl

Cand. Soc
Ejer og Direktør
NLP-HUSET

martin andersen”Forløbet understøtter varige forandringer i adfærd og tankemønstre – for den som ønsker det, naturligvis. Jeg tror det skyldes flere ting: Indholdet naturligvis – men også de fysiske rammer i Sahara og ikke mindst Bensaids evner som facilitator. Han evner at skabe en stemning af fokus, nærvær, opmærksomhed og eftertanke. Der var stor tryghed og nysgerrighed i gruppen, hvilket også gav mange værdifulde samtaler og erfaringsudvekslinger.

Ud over en fabelagtig tur, som jeg ikke vil glemme, var mit meget konkrete udbytte 10 målsætninger for mit fremtidige arbejds- og privatliv med tilknyttede konkrete og forpligtende handlinger. Jeg oplever, at disse mål er stærkt forankrede også efter hjemkomsten”.

Martin Andersen

Chefkonsulent HR
Folketingets Administration

lisbet lentz"Den bedste investering jeg foretog i 2015 var at prioritere menneskelige og økonomiske ressourcer til at følge Bensaid til den marokkanske del af Sahara Ørkenen. Jeg oplevede turen som to rejser, der forløb parallelt.

 Den ene rejse handlede om, at opleve et land med en fremmed kultur, eksotisk mad, en barsk og storslået natur og facinerende medmennesker.

 Den anden rejse var en studietur ind i mig selv, hvor Bensaids super professionelle guidning gav mig mod og lyst til at lukke op for mine håb og drømme.  Vekselvirkningen mellem vise input, fysiske øvelser, refleksions opgaver, meditation, fordybelse og sparring var en fantastisk og velfungerende ramme.

Mit personlige udbyttet af turen er livgivende samtaler og nye tanker, større bevidsthed og dybere indsigt i med større erkendelse om hvordan mine reaktioner påvirker andre og ikke mindst større  balanceret robusthed. Derudover har jeg stjålet et lille hjørne af Ørkenens alenehed og stilhed med hjem, og disse effekter gør en betydelig forskel i min hverdag.

Jeg skal helt sikkert af sted igen"

Lisbet Lentz

Direktør for Velfærd, Undervisning og Sociale forhold
Ishøj kommune

tine hugeØrkenen og dens mystik har altid forekommet dragende på mig - der er en helt speciel intens stemning i ørkenen, en dybt nærvær, en tomhed eller klarhed, der kalder på det inderste. Det var denne kalden og så en særlig insisterende (på den gode måde) mail i min indbakke fra en vis herre, der tilsyneladende tog folk med til ørkenen, og som så ud til at leve mange af de overbevisninger jeg selv arbejder med og har praktiseret i mange år. Fedt!

Efter næsten et års hints om turen, ja så var timingen der, og jeg tog afsted på min fødselsdag og gav mig selv den gave, at initiere et kvantespring - en passage i livet - mellem afslutning af en 5 årig arbejdsperiode og åbningen til, whats next? 

Det blev en rejse, beyond words bl.a. fordi langsomhed og stilhed var en af ingredienserne i Bensaids formidable guidance undervejs.

Der skal lyde et stort tak til Bensaid for med stor nænsomhed, indlevelse, vid og venlighed, at tage os med ind i det univers han selv tror på, på en sådan måde, at jeg - som selv normalt er en af dem, der holder processer for andre - overgav mig fuldt ud til min egen proces. Der blev også skabt en særlig forbindelse i den lille gruppe samt til de beduiner, som var omkring os på en helt igennem unik og venlig måde. Denne rejse er en af dem, der sætter sig i krop og sjæl med genklang både for krop, hjerte og sjæl, og jeg har det med mig hver dag, fordi, de visioner der viste sig for mig undervejs nu ca. 5 måneder efter, faktisk alle er manifesteret eller er på vej til det. Af hjertet tak! 

Tine Huge

Ejer og Procesfacilitator

Huge by Heart

kim mejnert henriksen"Forløbet var en rejse ind i selve eksistensen. Som om tiden var blevet sat i stå, og der kun eksisterede vores lille gruppe, i en helt ekstremt betagende og inddragende ørken. Udsøgt behandling, sublim mad og en naturoplevelse af de helt store, satte rammen for forløbet. Alt sammen kun til at vi kunne få ro til vores eget formål.

Forløbet har rykket ved min opfattelse af mig selv og mit liv, uden jeg egentlig kan sætte ord på hvad forløbet konkret har givet mig. Udbyttet har nok mest af alt været en indre ro, og tid til eftertænksomhed - en fokus på nuet og de sande værdier i tilværelsen. Det har også pirret min nysgerrighed for de dybere lag af eksistensen, og det er bestemt ikke sidste gang jeg har trukket mig tilbage på denne måde.

Bensaid er en fortrinlig Retreat leder. Han forstår at sætte den enkelte i centrum, at bakke op om processen uden at være styrende eller dømmende i sin behandling. Han får alle mine varmeste anbefalinger, og samtidigt er han er super fyr med en skøn humor - bestemt en god mand at tilbringe 10 dage i en Ørkenen med!"

Kim Mejnert Henriksen

Event konsulent
Sport Event Danmark

vibeke drevsen bach"En indre impuls havde gennem et par år, trukket mig i retningen af Bensaid Vincent og hans arbejde med at være i stilhed gennem en længerevarende periode. Jeg trængte til at give MIG selv den tid, ro, opmærksomhed og nærvær, som jeg er så god til at give andre og fornemmede i mit job og i min hverdag. Jeg ville blive klogere på, hvilke stemmer der dominerer og larm på det indre plan, når den ydre verden omkring mig blev stille. Og samtidig glæde mig til at forbinde mig langt mere med min krop. En anden motivation for at deltage var desuden, at jeg var helt vildt nysgerrig efter at sanse, hvem denne Bensaid Vincent, som blev ved med at dukke på var (er); hvad han bidrager med i denne verden; hvad han rummer af potentialer.

Retreatet blev for mig en gave i flere dimensioner. Der var gaver til mig selv som sjæl og person, der var gaver til mig og min virksomhed, hvor fokus netop er på at skabe blomstring i eget og andres liv. Gaver i form af indsigter, øvelser, ideer på mange planer. Der var en hél særlig gave i at se Bensaids ydmyge personlighed og kompetente måde at arbejde med sind, krop og ånd var så fin. Dertil viste det sig at stedet – lokationen – for processen var virkelig velvalgt; et perfekt sted, når man ønsker at trække sig tilbage, være med sig selv og gå i stilhed i den smukkeste natur, som ligger tæt på havet, lige ved skoven. De fem dage var sat sammen på en måde, så det havde en fælles struktur, og fremstod som et program, der var veltilrettelagt og nøje overvejet – intet syntes overladt til tilfældighederne. Heller ikke valg af livgivende mad, understøttende musik, de daglige og lange gåture på en lang række, de fysiske øvelser i naturen, de meditative åndedrætsøvelser i rummet, eller de små indlæg undervejs.

På det personlige plan åbnede stedet, formen og Bensaid mulighed for at afkoble og nyoplade hver en celle. Jeg kom som dagene skred frem og sindet blev bragt i dybere stilhed i kontakt med erkendelser og indsigter, som har været nærværende lige siden. Jeg fik repeteret og fik nye måder at arbejde med åndedræt på, jeg kom i kontakt med den mere fysiske side af mig, som jeg kan have tendens til at glemme i hverdagsliv, hvor jeg rejser rundt og giver i ét væk til andre. Jeg fik skabt et åbnet yderligere op til det ”åndelige rum”, som i forvejen er meget velkendt, trygt, givende og åbent for mig. Men, ud flød der med vise sætninger og små digte den sidste dag. Lige til at blive høj over. Jeg har efterfølgende forsøgt at holde liv i flere af de fysiske øvelser, som vi blev præsenteret for – det var for mig dem, som var særlige og nye dimensioner. Hver morgen nyder at lave bare 8 minutters krops- og energiøvelse.

Som deltager var det fantastisk at kunne overgive mig til Bensaid Vincents beskedne, viise og hjertelige væsen, men også stærke omfavnende energi. Jeg følte mig i så gode og trygge hænder og livgivende rammer, at der blev skabt RUM (indre som ydre), der gjorde det optimalt for mig at være i mig, i mine indre jordiske og mere himmelske eller åndelige processer.

Bensaid havde noget på hjertet, som han generøst delte ud af. Han var stærk og kraftfuld i sin ledelse, men på en måde så han fik englene til at synge – i hvert fald i mig.

Vibeke Drevsen Bach

Ejer og Procesfacilitator
Energy2work

anne gudiksenJeg har haft den helt og for mig stadig lidt utrolige mulighed for sammen med min ledergruppe, at deltage i en rejse gennem U'et. Processen foregik i Sahara ørkenen i en beduincamp. Denne rejse har for mig bestået af to processer - en ydre og en indre, som ikke kunne være hinanden foruden. Den fysiske proces / den fysiske rejse fra at være i luksus til det meget mere primitive på selve Retraeten. At mærke og erkende, hvor lidt vores daglige komfort i VIRKELIGHEDEN betyder - eller hvor VIGTIGT det ENKLE omkring mig har været for at jeg kunne være i min indre proces.

En af de største erkendelser jeg har haft i forløbet er, at mærke følelser i mit hjerte og få langsommelighed ind i mit liv. Det har været meget væsentligt, at blive ledt på vej igennem venstre del af U'et - uden denne hjælp var min proces ikke blevet lige så dyb og mine erkendelser ikke så klare.

Jeg oplever, at jeg møder mennesker anderledes, i hvert fald har jeg stået i flere situationer, som potentielt kunne udvikle sig til konflikter, men som ikke har gjort det.

Jeg oplever Bensaid som en facilitator, der meget vedholdende holder fast i en proces, hvor langsommelighed og dermed tid til refleksion og at få mærket efter er i højsædet. Bensaid er fantastisk nærværende og jeg føler mig "vigtig" i samværet med Bensaid.

Jeg har følt mig meget tryg under Bensaids guidede meditationer - specielt hjertemeditation, synes jeg er fantastisk.

Jeg oplever, at Bensaid er super skarp til at inddrage relevant teori i en kontekst, hvor det giver stor mening.

På det individuelle plan oplever jeg Bensaid som den, der blidt har skubbet mig ud af den sti, jeg gerne vil betræde. Også skubbet mig ud af min komfortzone.

Jeg har under hele forløbet haft en følelse og oplevelse af, at Bensaid vil give sit bedste til processen.

Derudover oplever jeg Bensaid som et fantastisk livgivende og vist menneske - med stor humor.

Det ville være fantastisk at kunne deltage på en sådan rejse igen - og min kuffert ville både fysisk og følelsesmæssigt være langt lettere :-)

Anne Gudiksen

Afdelingsleder Sundhed og Omsorg
Slagelse Kommune

ingelise holm”En uvurderlig tak for din facilitering af vores explorative udviklingsforløb med afsæt i Teori U. Din tilgang og personlighed giver den største tryghed og lyst til at åbne sind, hjerte og vilje. Du evner på fineste vis at skabe nærvær, stilhed og ro til personlig udvikling gennem de 3 erkendelsesniveauer i U'et. At lære og rejse gennem U'et sammen med dig har været en stor glæde og lærerig oplevelse, som jeg er yderst taknemmelig for at have fået mulighed for. At være i og lære af naturen i Sahara sammen med din særlige opmærksomhed og meditative guidning giver mig øget klarhed på, hvem jeg er og hvad jeg vil med mit liv. Jeg erkender, det er vigtigt at lytte til mit selv og mine omgivelser. Jeg erkender værdien af meditation og alenetid som et ledelsesværktøj.

Det er svært for mig at finde det ord, som kan beskrive den følelse, jeg rummer dybt i mit hjerte. Jeg er ydmyg og taknemmelig for, at du har lært mig så meget om mig selv og min ledergruppe. Jeg vil glæde mig til vi ses igen.

Ingelise Holm

Områdeleder, Sundhed og Omsorg
Slagelse Kommune

pernille bo pedersen”Ønsker man som leder at skabe anderledes forandringsprocesser, der sætter gang i en udvikling, der er autentisk og skaber reel merværdi for borgere, medarbejdere, organisationen og én selv personligt, er Bensaids forløb til Sahara Ørkenen, der tager udgangspunkt i Otto Sharmers Teori U, det helt rigtige sted at starte. Jeg har i oktober 2013, sammen med 5 lederkollegaer deltaget i en rejse på 10 dage til Sahara Ørkenen i Marokko med blandt andre Bensaid som procesfacilitator.

Personligt og som ledergruppe var det en udviklingsrejse for livet, og mit hjerte vil nu for altid være den største inspirator i min ledergerning. Denne rejse har været medvirkende til at gøre mig til en endnu bedre leder end før, med en indre ro og en fast overbevisning om, at jeg skal passe på mig selv, så jeg selv har det godt og er et helt menneske, før jeg kan være noget for andre. Det har denne rejse givet mig redskaberne til.

Min personlige oplevelse af Bensaid er, at han er utrolig kompetent, inspirerende, nærværende, omsorgsfuld og fleksibel. Han arbejder seriøst, anerkendende, topprofessionelt og skaber tryghed for alle på rejsen gennem U´et .”

Pernille Bo Pedersen

Afdelingsleder, Sundhed og Omsorg
Slagelse Kommune

"Da jeg læste om Bensaids fordybelsesrejse, mærkede jeg en dyb længsel indeni. Jeg valgte at følge denne længsel omend jeg ikke helt var klar over, hvor den ville føre mig hen. Kun en fornemmelse af, at det var den vej, jeg skulle gå.

Jeg oplevede helt naturligt samhørigheden med de andre i gruppen og med den omgivende natur. Jeg mødte mig selv i Sahara, i sandstormen og i processen. Der var et fint flow i meditationer, bevægelser, spørgsmål til eftertanker, deling af erfaringer og væren. En stor oplevelse var det også, at møde gæstfriheden og hjælpsomheden af de beduin teamet i campen. Deres måde at være der, når vi havde brug for dem og trække sig, når vi ville være alene, var eminent og desuden lærerig at iagttage.

Rejsen er dybt gennemarbejdet på alle områder og følger en rød tråd, som Bensaid nænsomt og skarpt guidede os igennem. Spørgsmål blev hørt og besvaret - ikke for meget og ikke for lidt. Bensaid deler sin enorme viden på de rigtige tidspunkter - ikke for meget og ikke for lidt.

Rejsen har givet mig nye indsigter og åbnet døre, der har været sandet til alt for længe. Retningen i mit liv er blevet mere klar for mig og har allerede nu 2 måneder efter udmøntet sig til nogle af de forandringer, jeg har længtes efter. Jeg er klar til at gå vejen, fordi jeg nu kan se den.

Annette Petersen

birgit hoeyer"Jeg deltog i Eksistentiel fordybelsesrejse i Sahara Ørkenen i Marokko, april 2015”. Jeg havde efter turbulent periode i mit liv, behov for total stilhed så alle tanker, følelser og indtryk, nye som gamle, kunne få plads.

Ørkenen inspirerede mig ud fra devisen om, at nye tanker kan opstå i nye omgivelser.

Det var en ganske særlig oplevelse – svær at beskrive – men betydningsfuld for mit liv, og det jeg bidrager med til andre.

Et meget trygt og lærerigt forløb faciliteret af Bensaid, der med ro, dybde og professionalisme førte os langt ind i ørkenen og os selv, uden vores ur, forstyrrelser, kontrol og tidsplan, som nemt plager i det daglige arbejde.

Befriende, opløftende og en værdifuld gave."

Birgit Høyer Bom

Slagschef
Louisiana

joan hoej"Med helt åbent sind og hjerte ankom jeg til en 4-dages Retreat med den tilgang, at jeg mente at være i balance med mig selv og havde faktisk ingen forventning til noget specielt andet en blot ”at være”.

Bensaid formåede på sin helt unikke måde, at afgive en samling af spændende teorier og praksis med meditationer så jeg nåede et stadie, jeg ikke var forberedt på.

I løbet af Retreatet kom jeg i ét med mig selv og i fuld kontakt med min bevidsthed og det blev det klart for mig, at jeg havde nogle livsvigtige forhold som jeg skulle hjem og have bragt i orden!

Jeg forlod Retreaten med en viljestyrke jeg ikke kan beskrive. Kroppen var for lille til sjælen og dens energi.

Hjemme igen, fik jeg organiseret mine planer og oven i købet søgt en ny stilling på et niveau jeg aldrig havde forestillet mig mulig.

Jeg fik i den grad sprunget min komfortzone og er meget tilfreds og overrasket over min egen formåen. Ingen tanker eller drømme er for store, hvis jeg giver lov, har jeg erfaret.

Bensaid fik på sin helt egen rolige måde på meget kort tid bragt mig i en tilstand af sjælero med fuld opmærksomhed.

Bensaid besidder så stor en viden og rummer sådan en unik personlighed, at han for mig en sand lære. Under seancerne - i særdeleshed i fællesrummet - følte jeg en stemning og respekt i gruppen, som jeg forbandt med indianerstammen der lytter til sin høvdings vise ord.

Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Bensaid og fået æren af at dele univers med ham for en stund."

Joan Høj

Slagelse Kommune

"Som teamleder for et botilbud for voksne udviklingshæmmede, har jeg sideløbende med et projektforløb med Bensaid Vincent ligeledes gennemgået et forløb med ledersparring.

Ledersparringen har i høj grad bidraget til, at jeg føler mig rustet til at løfte og videreføre det projekt som Vincent & Partnere har arbejdet med gennem 10 måneder.

Personligt og fagligt oplever jeg, at jeg har fået meget ud af sparringen. Jeg er blevet opmærksom på ting i min adfærd, som jeg har reflekteret over og arbejder på at ændre, og det oplever jeg, at der er kommet nogle positive resultater ud af.

I forhold til min faglige rolle som Teamleder, har det også været en god oplevelse, at Bensaid har været parat til at indpasse i sit program for sparringen, det der lige fyldte meget for mig i hverdagen. Jeg har fået gode råd, sparring og lagt en strategi for, at gå ind i de problemstillinger der var her og nu.

Det har bidraget til, at jeg har følt mig mere sikker i hvordan jeg går ind i svære problemstillinger og opgaver.

Jeg er blevet mere bevidst om mine stærke og svage sider, og hvordan jeg kan arbejde med dem.

Jeg har været glad for den personlige relation mellem Bensaid Vincent Jlil og mig selv. Han har udvist stor tillid og inspireret til, at jeg kunne arbejde med, at få løst de problemstillinger, vi har haft på bordet. Det har givet mig stor tryghed i mit daglige arbejde"

Bjørn Georgsen

Teamleder
Lindegården
Billund Kommune

Gülcan Grüven Grud 2"Jeg synes, at du Bensaid Vincent er en fremragende facilitator og samarbejdspartner som har formået at styrke vores fællesskab i B&U´s Tværfaglige Netværksforum. Vi fik i den grad klarhed omkring vores fællesskab og jeg føler, at vi nu er blevet klogere på hinanden, på vores samarbejde, samt vores forskellige kompetencer, alt det har suppleret til en meget større faglig viden.

Det var for mig en super givende dag, hvor jeg blev udfordret men også inspireret, ikke kun i forhold til min deltagelse i det Tværfaglige Netværksforum, men også i mit daglige arbejde som leder.

Endvidere synes jeg, at forarbejdet i samarbejde med dig, har være utrolig givende og har bidraget til at denne temadag blev en succes. Jeg kan derfor varmt anbefale andre at bruge dig som facilitator og samarbejdspartner, da det med garanti vil blive en stor succes".

Gülcan Güven Grud
Leder, Børne- og Familiecentret
Vejle Kommune

Kristin Birkeland"Det var en riktig god opplevelse å delta på Noble-Heart workshop i Vejle 8. april i år. Det viktigste budskapet jeg tar med meg er, at det er hjelpsomt å ro i eget system for å forbinde til hjertets kraft. Vi gjorde øvelser på workshopen, som man lett kan gjenta når man kommer hjem og online meditasjonene er gode.

Bensaid, er en vennlig, dyp og kompentent fasilitator, i sær er hans egen ro medvirkende til at vi kommer i dybden. Han har dessuten stor kompetanse innenfor området. Jeg kan virkelig anbefale deg denne workshopen.”

Kristin Birkeland
Stifter, leder og aktivist
Sager Der Samler

Susanne Bjerregaard"Jeg havde mødt Bensaid Vincent og hans dynamiske passioneret hjertearbejde før. Og ligesom Bensaid, vil jeg gerne bruge energi på at udvikle hjertet i mig selv og i mit land, istedet for den al for kraftige udvikling af hjernen/det mentale.
DÉR gør Bensaid en stor indsats med sit åbne sind og sin ro og hjertevarme, og når langt ind i hjerterne på deltagerne ved Workshoppen.

Den bedste jeg har mødt til det han gør".

Susanne Bjerregaard
Syge og sundhedsplejerske / krops -og psykoterapeut.

Carl Johan Sommer Lassen"Heartfulness workshoppen ved Bensaid, blev for mig en stærk og dyb oplevelse. Bensaid formåede med sin helt unikke tilstedeværelse og visdom under workshoppen at give mig redskaber og en uforglemmelig oplevelse, som jeg bruger nu og også kan bruge fremover.

Under workshoppen blev jeg ført fra min fortravlede verden ind i en verden med hjerte, enkelthed og nærvær.En næsten magisk og ubeskrivelig oplevelse.

Det var for mig et plus at Bensaid i sine workshops har en tilgang som er fri af religiøse eller andre overbevisninger".

Carl Johan Sommer Lassen
Jobkonsulent

Ingelise Engelbrecht"På workshoppen var der en fantastisk god energi og en kærlig og varm imødekommenhed.
Det var i høj grad i det noble hjertets tjeneste, idet det gik op i en højere enhed, forstået på den måde, at titlen på workshoppen og det der var fakta stemte overens.

Det var unikt.

Bensaid formår at inspirere og tale til hjerterummet. Kan klart anbefales"

Ingelise Engelbrecht
Yoga underviser

"Min oplevelse med at deltage i Noble Heart Day var rigtig positiv. Det er svært for mig at beskrive med ord, hvilket udbytte jeg tog derfra med. Jeg kan dog sige, at jeg oplever en større indre ro samt et mere målrettet fokus på, hvordan jeg agerer i mine sociale relationer.

Min oplevelse af Bensaid har sat dybde positiv spor siden mit første møde med ham tilbage i december 2014. Jeg har en dyb respekt og tro på Bensaids mission/vision i forhold til Noble Hjertes tjeneste.

Jeg kan varmt anbefale denne workshop Noble Heart Day. Vi lever i en tid, hvor udefrakommende inputs hele tiden ”kræver” vores opmærksomhed og hvor vi i min optik glemmer nærværet. For mig har workshoppen givet mig inspiration til at være langt mere nærværende i de sociale relationer jeg befinder mig i."

Kim Flensted Kristensen
Socialrådgiver

Lykke Pia"Mit møde med denne lille stille mand (og hans dejlige hustru i øvrigt) blev på flere måder skelsættende for mig. På trods af, at jeg som både psykolog og spirituelt interesseret har studeret og praktiseret diverse meditationer og mindfulness, fik jeg flere dybe aha oplevelser på denne enkle smukke dag.

Jeg tror det hele virkede så stærkt, netop i kraft af sin enkelhed. Væk var overflødig pynt og præstations ræs. Hos Bensaid var bare et stort rent, kærligt og nobelt hjerte.

Mange af mine opfattelser blev vendt på hovedet og landede langt mere sikkert i mit sind. Den vigtigste indsigt var, at jeg ikke skal åbne mit hjerte, men lade være med at lukke det. Måske banalt, men sindet er snedigt og lokker os til at tro, at alting er meget kompliceret. Desuden var jeg heldig at mærke meget intensivt, hvor stor en kapacitet mit hjerte faktisk rummer af medfølende kærlighed, når jeg vel og mærke tør holde det åbent.

Det turde jeg der ved Noble Heart. Og jeg græd for første gang meget længe af rørelse. Der var nemlig plads til mig og enhver anden der blev holdt og favnet i et rum af kærlighed.

Det var en meget smuk og hjerte rørende dag. Jeg vil varmt anbefale Noble Heart Day til alle der gerne vil opleve sit eget hjertes kapacitet til medfølelse. Det er også en god lejlighed til at opleve, om Bensaid kan være manden, der kan støtte dig i en dybere kontakt til dit hjerte. Især i kraft af, at han virker troværdig.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør noget rigtig godt for mig. Derfor kommer jeg også tilbage.

Med kærlig hilsen og tak"

Lykke Pia Jespersen
Psykolog
Sensitiv Psykologi

Stephen"På workshoppen Noble Heart - Cultivating Compassion startede Bensaid med at sige noget ala: 'Vi starter langsomt op - og så sætter vi tempoet ned' Og så vidste jeg, at jeg var det rigtige sted den dag. Jeg havde en fest med 'bare at være' og mærke mit hjerte - sammen med de andre deltagere. Bensaid skabte et rum af kærligt nærvær, som i den grad gav mig en følelse af at være 'hjemme'. En god påmindelse i en travl hverdag. Tak for det. Kan varmt anbefale andre at gøre det.

Af hjertet tak, Bensaid"


Stephen Mortensen

Inger Frost Larsen"Jeg gik fra workshoppen Noble Heart Day med et taknemmeligt, varmt og fyldt hjerte. Glad. Let. Ubekymret. Fri. Det var Bensaids nærværende vejledninger gennem dagen, der havde hjulpet mig til at komme i kontakt med de steder i mit sind.

Ud over, at beskrivelsen af dagen virkelig tiltalte mig, vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle forvente – vaccineret som jeg er: Mod selvhøjtidelige guru-typer, som prædiker medfølelse og lighed mellem mennesker, men hvor arrogancen skinner igennem det dominerende ego, så det ligesom lurer mellem linjerne, at ”vi andre” ikke er helt på samme niveau. Bensaids humor og nede-på-jorden facon virkede stik modsat på mig. Jeg oplevede et medmenneske, som virkelig, virkelig ønskede for os på workshoppen, at vi skulle tro på og mærke vores kapacitet til at føle kærlighed og medfølelse. Og opdage, at begge dele vil sprede sig til vores omgivelser, når vi praktiserer at hente det frem i os selv.

Hans oprigtighed rørte mig dybt. Som underviser er han omsorgsfuld, begavet, sjov og dygtig til at veksle mellem input fra den videnskabelig verdens forskning i medfølelse, hvad menneskers sind kan, praktiske øvelser og undervisning i, hvordan vores sind fungerer. Jeg oplevede en varm og tryg stemning mellem os alle, og jeg havde en klar fornemmelse af, at alle gik hjem med følelsen af, at denne dag var givet rigtig, rigtig godt ud.

Tusind, tusind tak til Bensaid og til hans hustru Cecilie som fint assisterede"

Inger Frost Larsen
Hverdags Aktivist
Sager Der Samler

Lotte Bro"Jeg har haft glæden af at deltage i Noble Heart Day - af hjertet tak for det.

Det var en dag, hvor tempoet blev skruet ned og hjertet kom i centrum på en stilfærdig og intens måde.

Jeg gav mig selv mulighed for, at læne mig ind i en proces fyldt med glæde, nærvær og kærlighed. Jeg blev rørt og bekræftet i, at hjertets vej er den eneste vej frem mod et samfund og en verden i samklang og samhørighed - i forhold til os selv og hinanden.
Øvelser og udvekslinger med nye mennesker var vedkommende og skete i en stemning af kærlig åbenhed og gensidighed.

Dagen gav mig ny inspiration og har motiveret mig til i endnu højere grad at søge det enkle, det humane og det kærlige i mit eget liv og i min interaktion med mine medmennesker.

Tak til Bensaid og også tak til Cecilie for at skabe et tillidsfuldt og hjertefyldt rum og tak til Bensaid for at formidle et så centralt og nærværende emne på en håndgribelig, nænsom og meget kærlig måde.

Jeg kan varmt anbefale Noble Heart Day og glæder mig til at være en del af dette træningsnetværk fremadrettet"

Lotte Bro Barnkop
CBS Business School

Lindegården, Billund kommune

"Området for voksne udviklingshæmmede i Billund Kommune fik ultimo 2011 meddelelse om at reducere budgetrammen med 500.000 kr. i specialtilbuddet Bo-Lindegården.

Specialtilbuddet giver tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse, hvor den psykiske funktionsnedsættelse kan bevirke, at borgeren reagerer voldsomt.

Specialtilbuddet havde gennem en periode oparbejdet et merforbrug i en af særforanstaltningerne, og da Kommunen ikke giver tillægsbevillinger, blev tilbuddet bedt om, at lave en strukturændring/omorganisering, der kunne afføde en besparelse på 500.000 kr.

Denne beslutning bevirkede, at der indledtes en dialog med socialdirektør, økonomiafdelingen og udførerchef omkring proces og konsulentunderstøttelse.

Valg af konsulentunderstøttelse faldt på Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS), og bevæggrunden var, at firmaet kunne tilbyde nogle løsninger, hvor fokus ikke kun var på økonomien, men også på kulturen, hverdagen og kerneydelsen.
Processen har været forankret i en styregruppe med deltagelse af både medarbejdere og teamleder fra Lindegården, udførerchefen og økonomiafdelingen.

Det har været afgørende at sende et signal til medarbejderne, at økonomiafdelingen gerne ville lytte til dem. Med deres deltagelse kunne økonomiafdelingen få en større forståelse for praksisfeltet – de fik nemlig viden om, hvilke udfordringer medarbejderne står med i hverdagen.

Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) brugte to uger på feltstudier på Lindegården, hvor de kortlagde og analyserede, hvordan medarbejdere, teamleder/ledelse og beboere agerede døgnet rundt. På baggrund af observationerne planlagde de processen frem til målet: at spare 500.000 kr. og optimere både arbejdsgange og samarbejdsklima. Gennem temadage, ledersparring og møder i styregruppen har Lindegården bl.a. fået:

  • Lagt en plan for den ønskede besparelse – reducering af antallet af nattevagter fra to til en
  • Kulturforandring fra gruppestruktur til highperformance team
  • Anerkendende dialog og metodetilgang
  • Ny mødestruktur som sætter problemløsningen i fokus og i struktur
  • Ny ledelsesform - teamorienteret

Resultatet er blevet et udviklingsforløb hvor medarbejderne har været med til at skabe en ny kultur, hvor den anerkendende tilgang og teamorganiseringen er blevet centrale elementer.

Naja Jensen

Udførerchef
Området for voksne udviklingshæmmede

Lindegården, Billund Kommune

"På Lindegården har vi, sammen med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS), været på en spændende faglig rejse omkring en forandringsproces der har strakt sig over 10 måneder.

Lindegården skulle reducere driften med kr. 500.000,- samtidig skulle med en omdannelse til at arbejde teamorienteret og skabe en anerkendende kultur.

Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) havde udarbejdet en god og lovende projektbeskrivelse til hvordan opgaven skulle løses i forhold til den bestilte opgave.

Jeg har som Teamleder haft den faglige professionelle oplevelse, at Vincent & Partnere (Bensaid Vincent ApS) ret hurtigt i forløbet, tog en timeout, fordi de kunne konstaterer at vores behov og de valgte metoder i det oprindelige oplæg sandsynligvis ikke ville føre til de ønskede resultater. Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) formåede her at udvise stor fleksibilitet, ved på et og samme tid at ”droppe” væsentlige områder af det oprindelige indhold i projektbeskrivelsen og inddrage medarbejdere samt styregruppe i en fælles proces omkring den videre proces. I denne proces bød de her selv ind med nye muligheder til metoder og arbejdsprocesser. Det endte med et nyt og ændret indhold som der var fuld opbakning til.

For at komme videre skulle der ske en kulturændring på Lindegården, samtidig med at de enkelte team blev udstyret med konkret faglige redskaber for at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau. Forandringsprocessen indeholdt processer omkring samarbejde og anerkendende adfærd, processer omkring at gøre kerneopgaven endnu mere tydelig og skabe sammenhæng imellem kerneopgaven og vores mission, vision og værdier, teamudvikling, mødefacilitering og ledersparring.

Begge dele er lykkedes for Vincent & Partnere (nu Bensiad Vincent ApS), og jeg kan konstaterer, at alle medarbejdere, og jeg som Teamleder, har flyttet os på den måde, at vi har fået sat fokus på hvordan man organiserer teamarbejdet/samarbejdet og løser de forskellige problemstilling ved at vi er blevet introduceret/arbejde med ”Team Performance modellen”. På denne måde er vi blevet meget bedre til at samarbejde i de enkelte team, og føler nu, at vi er klædt rigtig godt på til den videre rejse for at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau.

Det at samarbejde med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har været en god oplevelse. De har forstået at tage hensyn til de specielle forhold der gør sig gældende, lige præcis for vor institution. Vi har oplevet Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) som særdeles tillids skabende i hele processen, både når det gælder relationerne mellem dem og os, og ligeledes medarbejdere imellem.

Bjørn Georgsen

Teamleder
Lindegården

Boligerne Svalevej, Region Midt

"Vores medarbejdere giver udtryk for, at Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har mødt dem med stor respekt og skabt den tryghed, der var nødvendig for at de turde eksperimentere pædagogisk. Den enkelte medarbejder og teamet som sådan, har i den grad rykket sig fagligt og er blevet skarpere på det at arbejde meget tæt sammen. De har lært at koordinere indsatsen så den bliver mere relevant samt vigtigheden af den respektfulde dialog med borgeren.

Samarbejdet med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) har været præget af en grundlæggende professionalisme. Særligt har de formået at bevare distancen i rollen som konsulent trods et tæt samarbejder gennem to måneder, at være gæst i en organisation med en tydelig respekt for den kultur man selv så nemt opsluges af.

Vi har fået nogle ledelsesstrategiske værktøjer samt skærpet vores fokus, for lige som man kan tale om ”den relevante pædagogiske indsats” kan man også tale om ”den relevante ledelsesstrategi”

Karina Gram

Afdelingsleder 
Svalevej

Else Hus, Region Sjælland

"Som leder af en offentlig institution har jeg i samarbejde med ´Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) gennemført et forløb med fokus på arbejdsmiljø og samarbejde. Ved de forberedende møder oplevede jeg konsulenterne som meget professionelle og gode til at afdække hvori udfordringerne var. Det efterfølgende forløb, som strakte sig over 3 1/2 temadag blev gennemført i et afvekslende program som både gav teoretiske input, debat og diskussion og praktiske øvelser. Gennem hele forløbet var der en synlig rød tråd, som gav deltagerne en øget indsigt og forståelse både for sig selv og for organisationen som helhed.

Konsulenterne viste stor professionel indsigt i organisationer og organisationskultur og formåede at arbejde i en meget fin balance mellem respekt og udfordring både af den enkelte og af gruppen som helhed. Temadagsarrangementet blev derfor et solidt afsæt til det videre arbejde.

Jette Kofoed

Forstander
Else Hus

Else hus, Region Sjælland

"Det har været en positiv oplevelse, at samarbejde med Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS). Konsulenterne var altid velforberedt og klarede afvigelser fra programmet uden, at det påvirkede processen negativ. Konsulenterne formåede at skabe et rum, hvor arbejdsprocessen udviklede sig til et godt og solid grundlag for et arbejde i personalegruppen, uden at Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) nødvendigvis skulle være en del af det. Konsulenterne har i seancerne med medarbejderne, været tydelig og direkte i deres kommunikation. Igennem hele forløbet har der været en god kontakt imellem institutionen og konsulenterne.

Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) kan uden tvivl anbefales til udviklingsprocesser og arbejdet med arbejdsmiljø."

Alex. Kroha

Viceforstander
Else Hus

Center for Børn, Unge og Familie, Slagelse Kommune

"Center for Børn, Unge og Familie besluttede i 2014 at ændre organiseringen af myndighedsområdet.

Ledelsens ønske om at øge effektiviteten og kvaliteten i sagsbehandlingen var hovedargumentet for denne beslutning.

Ledelsen ønskede desuden at en ny organisering skulle opleves meningsfuldt for medarbejderne, og at omorganiseringen skulle medvirke til at fremme trivsel og arbejdsglæde i afdelingen.

Samtidig ville ledelsen gerne opnå en fælles kultur præget af enhed og samhørighed i afdelingen.

Alt sammen skulle det i sidste ende betyde en øget tilfredshed hos de familier, som har kontakt med afdelingen og samarbejdsparterne.

Ledelsen var sammen med medarbejderne af den overbevisning, at for at opnå både en succesfuld implementering af organisation og et godt udbytte, var det vigtigt at medarbejderne undervejs fik mulighed for og tid til at udtrykke bekymring og usikkerhed overfor de forandringer, der skulle ske.

Det blev på den baggrund besluttet at involvere Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincetn ApS) i et udviklingsforløb med tid til fordybelse for medarbejdere og ledelse, i en proces fra det tidspunkt primo 2015, hvor det egentlige implementeringsarbejde skulle påbegyndes.

Det er aftalt, at udviklingsforløbet i første omgang strækker sig frem til udgangen af 2015.

Som Centerchef har jeg fulgt udviklingsforløbet tæt i den første halvdel.

Det er min oplevelse, at dette udviklingsforløb har betydet, at mange uklarheder og usikkerheder undervejs er blevet samlet op, håndteret og givet grobund for at udvikle en ny og stærkere organisation, som alle føler ejerskab for.

Ledelse og medarbejdere er i forløbet blevet bragt tættere sammen gennem mange dialoger og drøftelser på tværs af organisationen, hvilket jeg vurderer også har været med til at øge den sociale kapital i afdelingen.

Jeg har gennem udviklingsforløbet lært, at i min forstand mindre væsentlig ting, modsat kan have stor indflydelse på medarbejdernes oplevelse af proces og udbytte og dermed i sidste ende have stor betydning for det samlede resultat af omorganiseringen.

Jeg har derfor også lært, at det er vigtigt, at der afsættes god tid, når der skal ske større forandringer i en organisation.

Endelig vil jeg udtrykke stor tilfredshed i samarbejdet med Bensaid fra Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS). Bensaid formåede hurtigt og sikkert at sætte sig ind i den opgave afdelingen ønskede løst.

Undervejs blev ledelsen udfordret på tanker og ideer, hvilket har givet ekstra kraft til hele forløbet.

Opgaven er samlet set blevet løst med stor grundighed og ekspertise.

Det er min oplevelse, at både ledere og medarbejdere sidder tilbage med det samme positive indtryk.

Venlig hilsen

Anders Skare

Centerchef
Børn, unge og familier
Slagelse Kommune

Handicap og Psykiatri, Randers Kommune

”I en socialafdelingen, hvor udfordringen omkring matchning af ønsker, behov, økonomi og lovgivning dagligt er tilstede, har kurset med Bensaid Vincent været givtigt og inspirerende.

Den samlede tilbagemelding fra alle deltagere har været, at det var nogle rigtig gode og lærerige dage, med konkrete arbejdsredskaber, som med øvelse kan implementeres i vores dagligdag.

Det der også gjorde indtryk, var Bensaids faglige viden om vores område, indblikket i problematikkerne i praksis, og hans forståelse for det komplekse ved at forhandle på områder, som har stor indflydelse og indvirkning på borgers dagligdag og trivsel.

Bensaid var god til at lære fra sig, god til at få alle ”med” samt god til at få os til at være nærværende og tilstede i undervisningen, trods den travle hverdag, som ventede os alle efter kurset. Undervisningen var meget vekslende i form, hvilket alle synes var med til at holde et højt energiniveau.

Vi vil som afdelingen varmt anbefale et kursus med Bensaid Vincent, da kombinationen af økonomi og socialt arbejde bliver mere og mere en fast del af arbejdet i en socialafdeling."

Mette Wind

Myndighedsområdet i Socialafdelingen
Randers Kommune

Himmelbovej - en del af Boligerne Svalevej, Region Midt

"Samarbejdet med Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) omkring modtagelse af en borger med et helt unikt sæt problemstillinger, har været altafgørende for en hurtig integrering af borgeren. Konsulenterne har fordybet sig i denne ene opgave, har varetaget hele opgaven i den første tid, for herefter at overdrage opgaven i små bidder ved at være til stede til at give sparring "her og nu" og ved at arbejde procesorienteret med medarbejdergruppens forståelse af opgaven.

Det har betydet, at vi som ny opstartet afdeling og dermed en nylig samlet medarbejdergruppe, hurtigt har kunnet arbejde med en ny opgave på et højt fagligt plan ud fra en fælles overbevisning og dermed også efter fælles beslutning. Samtidig har Vincent og Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) effektivitet haft en afsmittende virkning på os alle"

Karina Gram

Afdelingsleder
Boligerne Svalevej
Region Midt

Nordbyvænge, Aarhus Kommune

"Har gennem en længere periode benyttet både konsulentbistand og personaledækning fra Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS. I samarbejde med konsulenterne har vi udarbejdet manual der sikrer et godt samarbejde i personalegruppen samt ensartethed og overskuelighed for borgeren. Værktøjet udvikles løbende sammen med Vincent & Partneres 8nu Bensaid Vincent ApS) Pædagogiske konsulenter og proceskonsulent. For Nordbyvænget betyder sam-arbejdet med Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS) en faglig god løsning, sikker personaledækning samt en økonomisk forsvarlig løsning. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og kan bestemt anbefale Vincent & Partnere (nu Bensaid Vincent ApS)"

Søren Thorbøll

Forstander
Nordbyvænge
Aarhus Kommune

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top