Consulting

Teams og organisationer i sporet på
Større Formål, Mere Mening og Større Resiliens

Hvorfor er du her?

Jeg guider dig og dit teams til nye dybder af jeres fællesskab, når I har behov for at rykke tættere sammen og knytte tætte bånd - fordi I har ambitioner om, at gøre vildt vigtige intentioner til virkelighed.

Jeg designer og faciliterer kundedesignede Retreats, transformative processer og lederudviklingsforløb der hjælper jer med at forbinde jeres ambitioner og potentialer med et større og meningsfuldt formål der bibringer betydelig forskel - og samtidig værner om den menneskelige vitalitet og balance.

 

Oplever du og dit team eller organisation?

 • Nedsmeltning og nedbrud der udfordre jeres evne til at skabe resultater, svingende tilfredshed hos jeres vigtigste interessenter og trussel mod jeres egen eksistens?
 • Accelererende forandringer og stigende kompleksitet? At tiden er knap, færre ressourcer samtidig med vedvarende krav om performance - der giver en gryende fornemmelse af, at situationen kalder på radikal fornyelse?
 • Stigende krydspres med modsatrettede agendaer og stigende krav fra interessenter der udfordre kommunikation, samarbejde og giver anspændte relationer? - og som medføre frustrationer, ringe effektivitet og nedslående resultater?
 • En kultur med for højt sygefravær, trivsels problemer med lav tilfredshed, et konfliktfyldt arbejdsmiljø, lav energi og vitalitet, ringe effektivitet med ringe resultater - og en stærk længsel efter mening, helhed og sammenhæng?
 • En arbejdskultur med lav forpligtelse, ringe følgeskab, svækket fællesskab og demokrati, svag tillid - og som blokerer for jeres ambitioner, visioner og evne til at skabe de resultater i har potentiale til?

Står I med udfordringer og intentioner hvor betingelser for succes, kræver høj grad af deltager involvering, engagement og samarbejde samt et stærkt fokus på effektivitet, fokus, målrettethed og tilfredsheds fra vigtige interessenter?

 

Hej - mit navn er Bensaid Vincent

 

I alt hvad jeg laver, hjælper jeg mennesker, ledelse og organisationer med at leve med større bevidsthed, medfølelse og visdom - og forfølge inspirerende og meningsfulde formål, der leder mod bæredygtige og resiliente liv.

Det gør jeg fordi tror på, at det vil bringe verden i større balance og gøre det til et mere berigende, glædesfuldt og fredeligt sted at være.

Min kerne ekspertise er ledelse og facilitering af RETREATS og transformative proceser. Jeg har RE-designet årtusind gammel praksis for menneskelig transformation til vore moderne tid og mennesker - og sammenvævet med eksistentialisme, nyere hjerneforskning og forskningsbaseret viden om nervesystemet.

Blandt de mennesker der har vist mig tillid og hyret mig finder du direktører, chefer og ledere fra både det private erhvervsliv, kommuner, regioner og staten samt progressive konsulenter og intentions drevne ildsjæle.

2628 3800

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kontakt mig

Hvad siger andre?

”En uvurderlig tak for din facilitering af vores explorative udviklingsforløb med afsæt i Teori U. Din tilgang og personlighed giver den største tryghed og lyst til at åbne sind, hjerte og vilje. Du evner på fineste vis at skabe nærvær, stilhed og ro til personlig udvikling gennem de 3 erkendelsesniveauer i U'et. At lære og rejse gennem U'et sammen med dig har været en stor glæde og lærerig oplevelse, som jeg er yderst taknemmelig for at have fået mulighed for. At være i og lære af naturen i Sahara sammen med din særlige opmærksomhed og meditative guidning giver mig øget klarhed på, hvem jeg er og hvad jeg vil med mit liv. Jeg erkender, det er vigtigt at lytte til mit selv og mine omgivelser. Jeg erkender værdien af meditation og alenetid som et ledelsesværktøj.

Det er svært for mig at finde det ord, som kan beskrive den følelse, jeg rummer dybt i mit hjerte. Jeg er ydmyg og taknemmelig for, at du har lært mig så meget om mig selv og min ledergruppe. Jeg vil glæde mig til vi ses igen."

ingelise holm


Ingelise Holm
Områdeleder, Sundhed og Omsorg
Slagelse Kommune

 

"Det har været afgørende at sende et signal til medarbejderne, at økonomiafdelingen gerne ville lytte til dem. Med deres deltagelse kunne økonomiafdelingen få en større forståelse for praksisfeltet – de fik nemlig viden om, hvilke udfordringer medarbejderne står med i hverdagen.

Bensaid Vincent ApS brugte to uger på feltstudier på Lindegården, hvor de kortlagde og analyserede, hvordan medarbejdere, teamleder/ledelse og beboere agerede døgnet rundt. På baggrund af observationerne planlagde de processen frem til målet: at spare 500.000 kr. og optimere både arbejdsgange og samarbejdsklima. Gennem temadage, ledersparring og møder i styregruppen har Lindegården realiseret;

 • Plan for den ønskede besparelse – reducering af antallet af nattevagter fra to til en
 • Kulturforandring fra gruppestruktur til High Performance team
 • Anerkendende dialog og metodetilgang
 • Ny mødestruktur som sætter problemløsningen i fokus og i struktur
 • Ny ledelsesform - teamorienteret

Resultatet er blevet et udviklingsforløb hvor medarbejderne har været med til at skabe en ny kultur, hvor den anerkendende tilgang og teamorganiseringen er blevet centrale elementer."

naja jensen


Naja Jensen
Udførerchef
Området for voksne udviklingshæmmede
Billund Kommune

 

Kontakt mig og lade os tage snak om mulighederne for hvordan jeg kan hjælpe dig, dit team eller organisation med jeres udfordringer, ambitioner og intentioner - og skabe meningsfuld og bæredygtig performance.

2628 3800

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt mig

Bensaid Vincent

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg guider jer til nye dybder af jeres fællesskab, når I har behov for at rykke tættere sammen og knytte tætte bånd - fordi I har ambitioner om, at gøre vildt vigtige intentioner til virkelighed.

Du og dit team er godt hjulpet når jeres behov er...

Udviklings- og forandringsprocesser

Står I med komplekse ufordringer og vigtige intentioner? designer og driver jeg jer succesfuldt fra A-Z gennem en dybtgående transformations proces. Og træner de mennesker i jeres organisation der skal drive den vedvarende implementering og forankring af processen - frem mod et ekstraordinært udbytte, i forhold til både samarbejde og resultat, som kan ses med tydelig effekt i både adfærd og kultur.

Workshop og temadage

Hvad enten du og dit team eller organisation står med et vigtigt tema I skal have drøftet, udforsket og fordybet jer i. Træffe vigtige beslutninger. Eller skabe fokus til fornyelse omkring et vigtigt tema, hvor I har behov for at blive inspireret, forstyrret og udfordret.

 

bomaerke sort hvid
Retreats
Re-design af årtusinder gammel praksis for transformation. Skab de bedste betingelser for jeres næste strategi forløb, samarbejde, revitalisering eller next step to next level, med et kundedesignet Retreats. Eksklusivt for jer i Sahara Ørkenen, Atlas bjergene i Marokko eller unikke rammer i Danmark. 

bomaerke sort hvid
Wisdom Leadership team and organization
Intentions og formålsdrevet leder- og organisationsudvikling der hjælper jer med at forene store ambitioner med større formål, værne om den menneskelige og organisatoriske balance - og evnen til at skabe meningsfuld og bæredygtig performance. Explore your wisdom sammenvæver tidsløs visdom med eksistentialisme, hjerneforskning og Resiliens.

bomaerke sort hvid
Teamudvikling
Ryk fra gruppe til team og videre mod High Performance team - og den transformative proces i sporet på det visdomfsfulde team. Jeg designer og faciliterer processer der flytter jer fra A-Z og hjælper jer med at skabe de teams jeres organisation har behov for.

 

bomaerke sort hvid
Resiliens
Kapacitetsopbygning af større menneskelig og organisatorisk resiliens. Jeg hjælper med at opbygge større kapacitet for tilpasning og fleksibilitet, modstandskraft over forandringer, regenerer og skabe balance efter pres og belastninger og samtidig vedvarende udvise mod og dristighed med fokus på at skabe ekstraordinære resultater. Kort sagt bæredytig performance

bomaerke sort hvid
Compassionate culture
Kapacitets opbygning af større individuel og organisatorisk medfølelse. Jeg hjælper jer på sporet af en kultur båret af større empati og indlevelse, tillid og venlighed, taknemmelighed og generøsitet, som leder mod større samhørighed og forbundenhed i både de interne relationer og med jeres vigtigste interessenter. 

bomaerke sort hvid
Eksistentiel samtale kultur
Skab en blomstrende samtalekultur af forundring og nysgerrighed, refleksion og fordybelse - bring de vigtigste og største spørgsmål i livet i øjenhøjde med jeres formål, strategi og konkrete dagligdag - og skab meningsfulde samtale både internt og med de relationer der betyder mest for jeres organisation og forretning.

 

bomaerke sort hvid
Demokratiprocesser
Design og facilitering af demokratiprocesser, hvor nøgleordet er stærk inddragelse og involvering af alle aktører- og hvis liv berøres af udviklings- og forandringsprocesser i organisationer, lokalsamfund, byudviklingsprojekter og større systemer. Jeg fokusere på at fremme stærk deltagelse, engagement og ejerskab, der understøtter beæredygtige beslutninger og tjener fæællesskabet.

bomaerke sort hvid
Livgivende samtale og feedback kultur
Kapacitetsopbygning af en righoldig feedback kultur, der leder mod dybtgående lytning der understøtter livgivende relationer og samarbejde, en stærk lærings og udviklingskultur samt potentialet for fredsskabende og visdomsfulde samtaler

bomaerke sort hvid
Gruppe coaching og supervision
Kapacitetsopbygning der understøtter evne til at navigere med klarhed i krydsfeltet i mellem den daglige drift med kerneopgaven som fokus, det strategiske fokus , vision og formål samt egen faglige ekspertise og den indre menneskelige balance

 

Kontakt mig

Hvad er effekten?

 • Processer med høj deltagerinvolvering, motivation og engagement, fælles fokus, ejerskab og mening lever side og side med forpligtelse, effektivitet og målrettethed der leder mod effektfulde resultater, der kan ses i både adfærd og kultur
 • Processer der hjælper jer med at frembringer jeres vitale ressourcer og viden, styrker og potentialer, visdom og kreativitet, som netop jeres situation kræver og har behov for
 • Processer der mobilisere jeres iboende livs- og handlekraft og holder Jer fast på ansvar, forpligtelse og handling der understøtter jeres momentum til at gennemfører det I har sat jer for
 • Mit fokus er er at hjælpe jer til, at skabe ekstraordinære resultater for både jer som organisation og jeres vigtigste interessenter i forening med større organisatorisk resiliens - med afsæt i inspirerende og meningsfulde FORMÅL.

 

Kontakt mig

Referencer

"Som leder af en offentlig institution har jeg i samarbejde med Bensaid Vincent ApS gennemført et forløb med fokus på arbejdsmiljø og samarbejde. Ved de forberedende møder oplevede jeg konsulenterne som meget professionelle og gode til at afdække hvori udfordringerne var. Det efterfølgende forløb, som strakte sig over 3 1/2 temadag blev gennemført i et afvekslende program som både gav teoretiske input, debat og diskussion og praktiske øvelser. Gennem hele forløbet var der en synlig rød tråd, som gav deltagerne en øget indsigt og forståelse både for sig selv og for organisationen som helhed.

Bensaid Vincent viste stor professionel indsigt i organisationer og organisationskultur og formåede at arbejde i en meget fin balance mellem respekt og udfordring både af den enkelte og af gruppen som helhed. Temadagsarrangementet blev derfor et solidt afsæt til det videre arbejde."

Jette Kofoed
Forstander
Else Hus

 

"Ledelsens ønske om at øge effektiviteten og kvaliteten i sagsbehandlingen var hovedargumentet for denne beslutning.

Ledelsen ønskede desuden at en ny organisering skulle opleves meningsfuldt for medarbejderne, og at omorganiseringen skulle medvirke til at fremme trivsel og arbejdsglæde i afdelingen.

Samtidig ville ledelsen gerne opnå en fælles kultur præget af enhed og samhørighed i afdelingen.

Ledelsen var sammen med medarbejderne af den overbevisning, at for at opnå både en succesfuld implementering af organisation og et godt udbytte, var det vigtigt at medarbejderne undervejs fik mulighed for og tid til at udtrykke bekymring og usikkerhed overfor de forandringer, der skulle ske.

Det blev på den baggrund besluttet at involvere Bensaid Vincent ApS i et udviklingsforløb med tid til fordybelse for medarbejdere og det er min oplevelse, at dette udviklingsforløb har betydet, at mange uklarheder og usikkerheder undervejs er blevet samlet op, håndteret og givet grobund for at udvikle en ny og stærkere organisation, som alle føler ejerskab for.

Ledelse og medarbejdere er i forløbet blevet bragt tættere sammen gennem mange dialoger og drøftelser på tværs af organisationen, hvilket jeg vurderer også har været med til at øge den sociale kapital i afdelingen.

Jeg har gennem udviklingsforløbet lært, at i min forstand mindre væsentlig ting, modsat kan have stor indflydelse på medarbejdernes oplevelse af proces og udbytte og dermed i sidste ende have stor betydning for det samlede resultat af omorganiseringen.

Jeg har derfor også lært, at det er vigtigt, at der afsættes god tid, når der skal ske større forandringer i en organisation.

Endelig vil jeg udtrykke stor tilfredshed i samarbejdet med Bensaid Vincent ApS. Bensaid formåede hurtigt og sikkert at sætte sig ind i den opgave afdelingen ønskede løst.

Undervejs blev ledelsen udfordret på tanker og ideer, hvilket har givet ekstra kraft til hele forløbet.

Opgaven er samlet set blevet løst med stor grundighed og ekspertise."

anders skare


Anders Skare
Centerchef
Børn, unge og familier
Slagelse Kommune

 

Kontakt mig

Jeres fordel med mig om bord

Med mig ombord som procesfacilitator er I - i trygge hænder.

Blandt de mennesker og organisationer som har betroet mig deres tillid og hyret mig, finder du direktører, chefer og ledere fra både det private erhvervsliv, kommuner, regioner og staten samt progressive konsulenter og intentions drevne ildsjæle.

Jeg har mere end 18 års erfaring med menneskelig og organisatorisk udvikling. Det omfatter coaching af ledere, facilitering af grupper, teams og organisationer og herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde. Derudover har faciliteret forløb for ledergrupper i eksplorativ forandringsledelse i Sahara Ørkenen i Marokko. Og endelig været jeg Co.facilitator træner i uddannelsen af faciliterende ledere.

Min faglige ekspertise hviler på et solid fundament...

 • Udannet systemisk- og anerkendende Coach fra Metropol
 • Udannet Facilitator og Procesleder fra CENFAC
 • 3-årigt træningsprogram ”Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis” hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute ved MIT.
 • Socialpædagog (med 12 års erfaring fra det specialiserede socialområde)
 

Min tilgang står på skuldrene af 5 stærke og vitale fundamentsøjler

Jeg arbejder i krydsfeltet mellem facilitering, action learning, lederudvikling, kapacitets opbygning og rådgivning.

Facilitering

Min facilitator faglig er baseret på IAF (The International Association of Facilitators) kernekompetencer og etiske kodeks for professionel facilitering. IAF er verdens største og førende branche organisation indenfor professionel faciltering. Forud for IAF´s arbejde med at definere de mest vitale kompetencer hos succesfulde facilitator ligger over 25 års feltstudier verden over på tværs af kulturer, brancher og sektorer.

Jeg er uddannet og eksamineret facilitator med afsæt i IAFs høje internationale standarder og modtaget træning fra nogle af de absolut førende kapaciteter her hjemme.

Action learning

Der er solid evidens for, at et højt lærings og udviklings potentiale understøttes særlig godt ved, at dedikere tid og ressourcer af til systematisk og kvalitativ refleksion i spændingsfeltet mellem ny viden, den daglige praksis hvori kerneopgave og læring skal finde sted. Mit action laernings design tager afsæt i både klassisk og nyere action learning praksis.

Implementeringskraft

70% af alle forandringsprojekter indfrier IKKE de effekter og mål som er sat op for projektet. Det er IKKE tilfældigheder og missing link som er årsagen. Jeg trækker på solid evidens for hvilke principper der understøtter effektfuld implementeringskraft, som hjælper jer til succes med de udfordringer og intentioner I står med.

Ledelsesunderstøttende intervention

Der er solid evidens for, at ledelsen spiller en vital rolle for succes i alle former for kortere eller længevarende udviklings- og forandringsprocesser. Derfor understøtter jeg ledelsen med passende intervention i forhold til den konkrete opgave.

Rådgivning

Jeg tilføre enhver opgave vital viden under hensyn til hvad der tjener processen, formålet og udbyttet med opgaven, gruppens ejerskab og handlekraft og min faglige ekspertise.

Jeg besidder en solid og bred faglige viden, hvor jeg både er uddannet og modtaget lødig træning:

 • Eksistentialisme
 • Psykodynamisk gruppe og organisationspsykologi
 • Systemisk og anerkendende tænkning og metode
 • Udviklings og social psykologi
 • Helhedsorienteret system tækning
 • Bæredygtig ledelse (individ, social og systemisk)
 • Neurofenæmologi
 • Praksis discipliner fra årtusind gammel visdoms traditioner
 • Mindfulness og meditation (med egen praksis siden 1997). modtager fortsat træning og mentoring
 • Compassionate training
 • Forsknings baseret viden og det menneskelige nervesystem med perspektiv til organisatorisk systemers balance
 

Kontakt mig

Hvorfor skal du vælge mig? Jeg har prøvet det før!

Med mere end 2000 timers face- face faciliteirng med grupper og mange timers træning i stærke og effektive interventioner, får I en erfaren bjergfører til at guide jer...

Her er et udpluk af mine vigtigste erfaringer...

 • Faciliteret explorative lederudviklings forløb samt Eksistentielle fordybelsesprocesser for ledere i Sahara Ørkenen i Marokko og kundedesignet forløb
 • Procesfacilitering af såvel korte som lange udviklings og forandringsprocesser, herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde
 • Værdiskabende besparelser og effektiviseringer i offentlige forvaltninger og institutioner
 • Designet og drevet HR lederudviklingsforløb med fokus på bæredygtighed og teori U
 • Designet og drevet stor skala aktions lærings og kommunikations projekt i offentlig forvaltning
 • Faciliteret og undervist i forløb omkring det personlig lederskab i såvel offentlige og private organisationer
 • Faciliteret opbygning af feedback kultur i teams og organisationer
 • Opbygning af High Performance teams og procesforløb omkring arbejdsmiljø og samarbejde
 • Kulturanalyser og rådgivningsopgaver i offentlige forvaltninger og institutioner
 • Udviklingsopgaver med ressourcebesparende og værdiskabende alternativer til omkostningstunge velfærdsopgaver
 • Facilitering af workshops på konferencer og i organisationer

Hvad også er VIGTIGT at vide om mig

Mit fokus er at skabe solide betingelser for fordybelse, transformation og menneskelig vækst. Derfor værner jeg respektfuld om langsomhed, stilhed og nærvær der hjælper visdommens stemme til live i mennesker, grupper og organisationer.

Mine kunder og deltagere siger ofte om mig...

At jeg besidder stor faglig dybde og agerer med udpræget ro, nærvær, varme, lethed, humor og en anerkendende holdning. Og, at jeg formår at skabe solide rammer for processer, læring og fordybelse. At min formidling er lige frem og på en måde hvor jeg både evner at inspirere, forstyrre og udfordre deltagerne. Og, at det er befriende at jeg skærer gennem al vrøvl.

 

Kontakt mig

Kontakt mig og lade os tage snak om mulighederne for hvordan jeg kan hjælpe dig, dit team eller organisation med jeres udfordringer, ambitioner og intentioner - og skabe meningsfuld og bæredygtig performance.

2628 3800

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt mig

Bensaid Vincent

Proces - sådan griber jeg opgave an

 

Jeg værner om et tæt samarbejde med de mennesker der betror mig en opgave de har behov for hjælp til. Jeg ligger vægt på udvikling af en bæredygtig og tillidsfuld relation i forhold til de mennesker skal samarbejde med. Jeg tror på, at det er denne relation, som er surdejen i et succesfuldt samarbejde og i sidste ende forudsætningen for et værdifuldt udbytte.

Ordentlig fra start

Formøde

Forud for en opgave holder jeg altid minimum to formøder med Jer ( Disse møder er uden honorar). Det gør jeg for, at sikre en grundig forståelse af jeres situation, udfordringer og behov I står med. Skabe klarhed over hvad det alt overskyggende formål med processen er, herunder hvilke top prioriter af mål og udbytte I sigter efter.

Vi afklarer i fællesskab på hvilken måde jeres interessenter skal involveres. Jeg værner fra første færd og hele vejen til det endelige resultat om solid deltager involvering af de vigtigste interne interessenter.

Som tommelfinger regel omfatter det de begejstrede, skeptikerne og dem der har både formel og uformel magt til at stikke en kæp hjulet for selv de bedste intentioner. Det gør jeg fordi, jeg har erfaret, at de bedste og mest bæredygtige løsninger udvikles i fællesskab med de mennesker der er berørte af en given situation.

Involvering af eksterne interessenter

Afhængig af opgavens art og kompleksitet anbefaler jeg også involvering af eksterne interessenter med størst mulig diversitet rundt om opgaven og jeres organisationen. Hovedreglen er involvering af repræsentanter af alle dem som har andel og interesse i den værdiskabelse, som finder sted i jeres organisation.

Procesdesign

Herefter udarbejder jeg et oplæg til et procesdesign der anskueliggøre hvorledes opgaven mest effektivt faciliteres i forhold til at realisere det udbytte der sigtes efter. Procesdesignet gennemgås ved 2. forberedelsesmøde med henblik på feedback og dermed eventuelle justeringer der leder mod et endeligt procesdesign. Procesdesignet danner grundlag for en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale skal tjene til at tydeliggøre alle vitale aspekter omkring hvad opgaven helt præcist omhandler, herunder et fælles commitment omkring formål, mål, udbytte og succes kriterier, roller, leverancer og vilkår, således at der ingen støj er til at forstyrre selve opgaveløsningen.

 

Kontakt mig

Referencer

martin andersen

”Forløbet understøtter varige forandringer i adfærd og tankemønstre – for den som ønsker det, naturligvis. Jeg tror det skyldes flere ting: Indholdet naturligvis – men også de fysiske rammer i Sahara og ikke mindst Bensaids evner som facilitator. Han evner at skabe en stemning af fokus, nærvær, opmærksomhed og eftertanke. Der var stor tryghed og nysgerrighed i gruppen, hvilket også gav mange værdifulde samtaler og erfaringsudvekslinger."

Martin Andersen
Chefkonsulent HR
Folketingets Administration

anne gudiksen

"Jeg oplever Bensaid som en facilitator, der meget vedholdende holder fast i en proces, hvor langsommelighed og dermed tid til refleksion og at få mærket efter er i højsædet. Bensaid er fantastisk nærværende og jeg føler mig "vigtig" i samværet med Bensaid.

Jeg oplever, at Bensaid er super skarp til at inddrage relevant teori i en kontekst, hvor det giver stor mening.

Derudover oplever jeg Bensaid som et fantastisk livgivende og vist menneske - med stor humor."

Anne Gudiksen
Afdelingsleder Sundhed og Omsorg
Slagelse Kommune

 

Kontakt mig og lade os tage snak om mulighederne for hvordan jeg kan hjælpe dig, dit team eller organisation med jeres udfordringer, ambitioner og intentioner - og skabe meningsfuld og bæredygtig performance.

2628 3800

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt mig

Bensaid Vincent

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top