Silent Wisdom Retreat

Silent Wisdom Retreat

Rejs med 5 dage ind i stilhedens mysterium

Denne journey åbner for større ekspansion af bevidstheden og bringer dig til større klarhed, dyb indre ro og indre fred. I den dybe stilhed vækkes dit medfølende hjerte til live, der forbinder-  og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker. I stilheden åbnes for kilderne til større velvære, naturlig glæde og sporet til din egen personlige visdom.

Bensaid Silent Wisdom Retreat logo 350x250

 

BOOK min plads

Kender DU det her?

 • At dine tanker flakker rundt og gør dig rastløs, urolig og tager dit fokus og nærvær?
 • Presset i mellemgulvet og hjertebanken fordi når du forsøger at knokle dig til ro og balance?
 • Frustration, irritabilitet og lettere dårligt humør der tager din energi, glæde og indre fred
 • Længsel efter større samhørighed og forbundenhed med dine medmennesker og selve livet?
 • Længes du efter mere mening og helhed i dit liv?
 

Forestil dig det her

5 dages rejse ind i stilhedens ocean med fordybelse i Mindfulness og meditativ fordybelse, Heartfulness (Empati og medfølelsespraksis) silent walk i naturen, afspænding og hvile, vitaliserende åndedræts træning og discipliner fra gamle visdomstraditioner der understøtter evnen til større forbundethed med livet

5 dages eliksir og vitaliserende pause i tavshed uden snak (kun afbrudt af guidninger og understøttende belæringer fra Retreat lederen).

5 dage uden mobil telefon, Ipad og computer, emails og social medier, TV, bøger, magasiner og alt hvad der ellers kan distrahere og tage din opmærksomhed fra din sande væren.

En værdifuld mulighed for, at udforske nye dybder i dig selv, hvem du er og hvad du er, opdage større bevidsthedsmæssig klarhed og vågenhed, skabe forbindelse til dit medfølende hjerte der bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker og selve livets helhed – vække kilderne til indre ro, fred, balance og naturlig glæde.

 

BOOK min plads

Hør hvad andre fortæller

silent wisdom retreat vibeke drevsen bach

"En indre impuls havde gennem et par år, trukket mig i retningen af Bensaid Vincent og hans arbejde med at være i stilhed gennem en længerevarende periode. Jeg trængte til at give MIG selv den tid, ro, opmærksomhed og nærvær, som jeg er så god til at give andre og fornemmede i mit job og i min hverdag. Jeg ville blive klogere på, hvilke stemmer der dominerer og larm på det indre plan, når den ydre verden omkring mig blev stille. Og samtidig glæde mig til at forbinde mig langt mere med min krop. En anden motivation for at deltage var desuden, at jeg var helt vildt nysgerrig efter at sanse, hvem denne Bensaid Vincent, som blev ved med at dukke på var (er); hvad han bidrager med i denne verden; hvad han rummer af potentialer.

Retreatet blev for mig en gave i flere dimensioner. Der var gaver til mig selv som sjæl og person, der var gaver til mig og min virksomhed, hvor fokus netop er på at skabe blomstring i eget og andres liv. Gaver i form af indsigter, øvelser, ideer på mange planer. Der var en hél særlig gave i at se Bensaids ydmyge personlighed og kompetente måde at arbejde med sind, krop og ånd var så fin. Dertil viste det sig at stedet – lokationen – for processen var virkelig velvalgt; et perfekt sted, når man ønsker at trække sig tilbage, være med sig selv og gå i stilhed i den smukkeste natur, som ligger tæt på havet, lige ved skoven.

De fem dage var sat sammen på en måde, så det havde en fælles struktur, og fremstod som et program, der var veltilrettelagt og nøje overvejet – intet syntes overladt til tilfældighederne. Heller ikke valg af livgivende mad, understøttende musik, de daglige og lange gåture på en lang række, de fysiske øvelser i naturen, de meditative åndedrætsøvelser i rummet, eller de små indlæg undervejs.

På det personlige plan åbnede stedet, formen og Bensaid mulighed for at afkoble og nyoplade hver en celle. Jeg kom som dagene skred frem og sindet blev bragt i dybere stilhed i kontakt med erkendelser og indsigter, som har været nærværende lige siden. Jeg fik repeteret og fik nye måder at arbejde med åndedræt på, og nærværende kontakt med min krop, som jeg kan have tendens til at glemme i et hverdagsliv, hvor jeg rejser rundt og giver i ét væk til andre. Jeg fik skabt et åbnet og dybere kontakt til mit indre "spirituelle rum", som i forvejen er meget velkendt, trygt, givende og åbent for mig. Men, ud flød der med vise sætninger og små digte den sidste dag - lige til at blive høj over.

Som deltager var det fantastisk at kunne overgive mig til Bensaid Vincents beskedne, viise og hjertelige væsen, men også stærke omfavnende energi. Jeg følte mig i så gode og trygge hænder og livgivende rammer, at der blev skabt RUM (indre som ydre), der gjorde det optimalt for mig at være i mig, i mine indre jordiske og mere himmelske eller åndelige processer.

Bensaid havde noget på hjertet, som han generøst delte ud af. Han var stærk og kraftfuld i sin ledelse, men på en måde så han fik englene til at synge – i hvert fald i mig.

Vibeke Drewsen Bach
Ejer og Procesfacilitator
Energy2work

 

silent wisdom retreat joan hoej

"Med helt åbent sind og hjerte ankom jeg til en Retreat med den tilgang, at jeg mente at være i balance med mig selv og havde faktisk ingen forventning til noget specielt andet en blot ”at være”.

Bensaid formåede på sin helt unikke måde, at afgive en samling af spændende viden og praksis med meditationer så jeg nåede et stadie, jeg ikke var forberedt på.

Jeg kom i ét med mig selv og i fuld kontakt med min bevidsthed, blev det klart for mig, at jeg havde nogle livsvigtige forhold som jeg skulle hjem og have bragt i orden!

Jeg forlod retræten med en ro, fred og viljestyrke jeg ikke kan beskrive. Kroppen var for lille til sjælen og dens energi.

Jeg fik i den grad sprunget min komfortzone og er meget tilfreds og overrasket over min egen formåen.

Bensaid fik på sin helt egen rolige måde på meget kort tid bragt mig i en tilstand af sjælero med fuld opmærksomhed.

Bensaid besidder så stor en viden og rummer sådan en unik personlighed, at han for mig en sand lære. Under seancerne - i særdeleshed i fællesrummet - følte jeg en stemning og respekt i gruppen, som jeg forbandt med indianerstammen der lytter til sin høvdings vise ord.

Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Bensaid og fået æren af at dele univers med ham for en stund."

Joan Høj

 

BOOK min plads

Her er hvad du kan forvente af udbytte

 • Forvandle indre uro og rastløshed til større indre ro og balance - større bevidsthedsmæssig vågenhed og klarhed
 • Større kapacitet af EMPATI og MEDFØLELSE
 • Forvandle frustration, irritabilitet og lettere dårligt humør til indre fred, vitalitet, velvære og naturlig glæde
 • Forvandle tvivl, til kontakt med din egen kilde til visdom - større eksistentiel klarhed og meningsfylde

BONUS

Invitation til mit Wisdom Community med mulighed for deltagelse træningsgrupper for vedvarende træning i de praksisdiscipliner jeg underviser i, kombineret med feedback, fælles sparring, inspiration og erfaringsudveksling. Formålet er at skabe cirkler som en del af Wisdom community. Det er fællesskabets kraft til glæde ogo berigelse for din udvikling og dit liv.

 

BOOK min plads

Hvorfor bør du overveje at rejse med ind i stilheden?

 • Længsel efter større meningsfylde i dit liv
 • Længsel efter større samhørighed og forbundenhed med dine medmennesker og selve LIVET
 • Trænger til et vitaliserende pusterum fra en travl og presset hverdag
 • Længes efter mere indre ro og balance
 • Længes efter større indre fred og mere naturlig glæde?
 • Ønsker at lære dig selve at kende på et dybere niveau
 • Finde hjem til din sande væren - hvem du er og hvad du er?
 • Står på en skillevej eller er midt i sporskifte i livet - privat eller arbejdsmæssigt!
 • Længe haft en intuitiv og irrationel trang til at være længere tid i STILHED
 

BOOK min plads

Efter de 5 dage vil du ha lært

Der hjælper dig videre i din proces, når du kommer hjem til vedvarende berigelse af dit liv!

 • Meditation til større klarhed og vågenhed – ro og balance
 • Meditation til større kapacitet af empati og medfølelse – større venlighed, generøsitet, taknemlighed, fred og samhørighed
 • Meditation der forbinder dig med kilden til din egen personlige visdom – større meningsfylde og klarhed i livet
 • Praksisdiscipliner til afspænding af nervesystemet – større balance, genopladning og vitalitet
 • Kropsdynamisk praksisdisciplin der skaber større integration i dig selv og forbinder dig med den større helhed du er en del af – større forbundenhed, taknemmelighed og fredsfylde
 • Strategier der gør dig fortrolighed med stilheden – større nærvær og åbenhed for kunsten blot at være til
 

BOOK min plads

Det her vil du også lære!

 • Du lære de slør at kende der skjuler din sande væren, hvordan du ser igennem slørene og genopdager din sande væren
 • Du lære de 5 ”hemmelige gifte” og barrierer som viser sig i Retreats, under meditation og ved stilhed, som er vitale at kende
 • Du lære at identificere de 5 "gifte" i dig selv og du lære effektive strategier til at slutte fred med dem og forvandler dem til muligheder
 • Du lære de ultimative og iboende grundvilkår ved livet som også viser sig i Retreats, under meditation og ved stilhed og hvordan du forvandler dem til transformationspotentialer
 • Du lære de andre afgørende barrierer som viser ved Retreat, under meditation og ved stilhed som er helt afgørende for at høste de vitale frugter
 

BOOK min plads

Det her er VITAL og uundværlig viden om stilhed

Hvorfor lige tilbringe 5 dage i stilhed?

 • Mystikere fra alle de store visdomstraditioner har i årtusinder benyttet tilbagetrækning i stilhed for udforskning af sindet og bevidstheden, trænet hjertets dybere noble EMPATI kvaliteter og udforsket kilden til indre visdom
 • Tilbagetrækning i stilhed har ligeledes været benyttet til at bringe større eksistentiel klarhed i livet
 • En praksis som vi moderne mennesker har forsømt. En forsømmelse som udtrykker sig ved, at vi fra tid til anden oplever uro og rastløshed, mangel på balance, mangel på retning, formål og mening, ensomhed trods social kontakt, distance og mangel på dybere kontakt til vore medmennesker
 • På dette Silent Wisdoms Retreat vil vi på samme måde søge tilbage til denne glemte og ædle praksisdisciplin
 

BOOK min plads

Hør hvad forskerne siger om stilhed

 • Hjerneforskere har påvist, at støj skader centrene for hukommelse og indlæring. Samme områder styrkes i stilhed. Stilhed påvirker vores mentale tilstand i positiv retning ved at styrke koncentration og kreativitet
 • Det er dokumenteret, at støj er blandt årsagerne til hjertekar lidelser og stress - og skader på hukommelse og indlæring er relateret til støjforurening
 • Ved stilhed regenererer hjerneceller, afstresser kroppen og styrker immunforsvaret
 • Hvis du læser eller skriver i et rum, hvor du kan høre andre tale, falder din produktivitet med op til 66%
 • Hjernen har brug for “down time” - pauser - for at fordøje og behandle komplicerede informationer
 • Forsøg viser, at 2 minutters stilhed er mere afslappende end 2 minutters afslappende musik
 

BOOK min plads

STILHED og arbejde…

 • Skuespillere ved, at kunstpauser understreger vigtige ord, men i møder sparer vi ofte pausen af frygt for at blive afbrudt
 • Den der råber højest, er ikke altid den med de klogeste indspark
 • Al forretningsmæssig succes bygger på relationer - at kunne være stille sammen forbindes ofte med tætte relationer
 • Når Amazons CEO, Jeff Bezos samler sine Senior Executives læser de dagens memo i 30 minutters fælles stilhed
 • I stilheden er alle lige, men så snart én tager ordet opstår en magtforskydning - derfor føler vi samhørighed i stilheden
 • Vi viser afdøde respekt med et øjebliks fælles stilhed. Hvorfor ikke vise samme respekt for hinanden, mens vi lever?
 

BOOK min plads

Hør hvad forskerne siger om MEDFØLELSE

Studier i træning af EMPATI, medfølelse og selv-medfølelse (baseret på mere en 40 årsforskning i psykisk sundhed) viser at:

 • Det øger evnen til at tilgive, som både sænker dit blodtryk, reducere stress og negative følelser markant og gør dig gladere og mere tilfredse med livet
 • Giver generelt flere positive følelser, som glæde, tilfredshed, overskud, taknemmelighed, optimisme, selvværd, nysgerrighed, kreativitet - og dermed større livskvalitet
 • Giver mere livgivende relationer, lettere ved at håndtere svære relationer og lettere ved ,at skabe støttende og nære relationer – og dermed følelse af større samhørighed
 • Forbedre evnen til at skabe effektive mestrings strategier ved smerter, tab, oplevelse af "fiasko" – og øger dermed din ukuelighed, robusthed og modstandsdygtighed
 • Giver færre bekymringer, mindre perfektionisme, skam og angst for at fejle – og dermed større indre frihed
 • Gør dig mere hjælpsom – og dermed mere omsorgsfuld
 • Giver dig færre fordomme overfor minoriteter og marginaliserede – og dermed mere tolerant
 • Styrker kilderne til større vitalitet og velvære
 • Giver større balance i nervesystemet ved øget afspænding, ro og balance – bedre evne for genopladning og genopbygning
 

Der er en pris for et liv uden STILHED og medfølelse

Større risiko for:

 • Uro og rastløshed og mangel på balance
 • Stress og forhøjet blodtryk
 • Mangel på retning, formål, mening og oplevelse af sammenhæng
 • Fremmedgjorthed og ensomhed trods social kontakt
 • Distance, mangel på dybere kontakt og samhørighed med dine medmennesker
 • Hjertekarlidelser
 • Skader på hukommelse og ringere indlæring
 • Forringet effektivitet og produktivitet i forhold til hvad end du laver
 • Nedsat immunforsvar
 • Ubalance i dit autonome nervesystem med forringet evne til at slappe af
 • Udkørthed og dræning af din energi
 • Nedsat rummelighed og tolerance overfor dine medmennesker
 • Mindre glæde, tilfredshed og evne til taknemmelighed
 

BOOK min plads

Aflivning af vigtige MYTER

Der hersker læssevis af myter om Meditation, Mindfulness og Retreat!

# MYTE 1

Mindfulness og trække sig tilbage i stilhed og Retreat handler om at komme væk fra hverdagen, finde ro og slappe af.

Svar:

Det gør det ikke. Det handler om transformation fra din begrænsede selvopfattelse, hen mod større vågenhed og klarhed, din sande væren, indre frihed, større samhørighed og forbundenhed med dine medmennesker og selve livet samt - og heri leve med fred og medfølelse.

PS: At det giver mere ro og afspænding er en positive bivirkning.

# MYTE 2

Meditation er kun for særlig indviede, og noget vildt avanceret at lære.

Svar:

Intet kan være mere forkert. Det vi søger i meditation har alle. Det er en bevidstheds kvalitet, som vi er født med og som derfor altid har været der, som altid er her og altid vil være her. Det er simpelt og banalt. Så banalt, at man derfor ikke rigtig tror på det.

PS. Hos mig er det NO nonsence meditation og ingen bull shit bingo. Simpelt, enkelt og helt nede på jorden, så alle kan være med. Og ja, også DIG.

# MYTE 3

Damebladene (og mandeblade) og populærpsykologien nære forestillingen om den ”magiske pille ”med smutveje ved hjælp smarte tips, Ninja tricks og TURBO teknikker der vil have dig til at tro, at der er smutveje til transformation og befrielse.

Svar:

Beklager, der er ingen magisk pille og smutveje. Men, jeg tilbyder en vej der er tro mod oprindelige visdomstraditoner, fri sat fra alle dogmer og tilpasset det moderne enneske og moderne tid og som bygger på bund solid viden der matcher nyere hjerneforskning og forskningsbaseret viden om nervesystemet samt mange års egen erfaring med at være i Retreat.

PS. Men det virker KUN hvis du praktisere. Og, det er det, DU lære her.

# MYTE 4

Damebladende og de glinsende annoncer for mindfulness får dig nemt til at tro at du bliver rig, smuk og berømt af der her.

Svar:

Intet kan være mere forkert. Det er også lige meget, fordi DU er smuk, kærlig og elskelig lige nøjagtig som DU er - og du besidder en rigdom som INGEN PENGE nogen sinde kommer i nærheden af. Det er den rigdom jeg gerne vil hjælpe dig til at genopdage (for den har altid være der og hos dig).

 

BOOK min plads

Processen – sådan gør vi

På dette Retreat trækker vi os tilbage fra alle ydre distraktioner og fordyber os i stilheden med fokus på bevidstheden og hjertet.

Vi afstår fra samtalen, herunder også den non-verbale samt øjen- og kropskontakt.

Vi efterlader mobiltelefon, computer, iPad, ur, bøger, magasiner, kamera og stimulanser derhjemme eller i bilen (se detaljer nedenfor).

Retratelederen vil dog bryde tavsheden i forbindelse med kortere belæringer og guidede meditationer og instrukser

 

Praksisdiscipliner

Med afsæt i stilhed og langsomhed

 • Forskellige typer guidede meditationer, herunder mindfulness
 • Heartfulness (Forskningsbaseret EMPATI træning, compassion og loving kindness)
 • Afspænding af nervesystemet med afsæt i forskningsbaseredet viden om nervesystemet
 • Vandring i naturen i stilhed – både tidlig morgen og aften
 • Individuel fordybelse i væren
 • Alene tid og hvile
 • Kropsarbejde med afsæt i visdomstraditioner
 

NB. Og naturligvis understøttet af hjælpsomme belæringer og guidede processer. 

 

BOOK min plads

Programmet for de 5 dage

Vi arbejder fra kl. 06.30 til kl. 21.30 (undtaget første og sidste dag). Stilheden og tavsheden indledes efter aftensmaden den første dag og brydes igen den sidste dag inden frokost.

1. dag

Ved ankomst den første dag kl. 15.00 og frem til kl. 16.00 vil der blive serveret the, forfriskninger og let snack, indlogering (enkelt værelse) og tid til af lande med dig selv.

Fra kl. 16.00 – 18.00 samles vi i cirklen i salen og tjekker ind. Vi deler med hinanden, hvad der har bragt os her til – vores motivation og intention. Jeg fortæller om processen og hvordan dagene vil forløbe, fortæller om Retreat filosofien, sætter rammen med retningslinjer for dagene og håndterer afklarende spørgsmål. Og, endelig giver jeg intstruerende vejledning for de 3 meditationer som danner basis for praksis de kommende dage, så du får en tryg begyndelse med processen og dagene i stilhed.

Kl. 18.00 er der aftensmad og stilheden indledes. Kl. 19.00 indledes praksisarbejde med en stille vandring i naturen.

2.-5. dag

Praksisarbejde fra kl. 06.30-21.30

 • Meditationer og Mindfulness
 • Heartfulness (Forskningsbaseret EMPATI træning – compassion og loving kindness)
 • Afspænding af nervesystemet
 • Vandring i naturen i stilhed – både tidlig morgen og aften
 • Individuel fordybelse i væren
 • Kropsarbejde med afsæt i visdomstraditioner
 • Oplæg/belæringer
 • Alenetid og hvile
 • Måltider og tepauser
 

BOOK min plads

Jeg er din Retreate-leder

sahara retreat bensaid vincent

Jeg har igennem mere en 20 år erfaret hvad Retreat – tilbagetræknings kunst kan bibringe af værdi for mennesker og menneskelig transformation – både på egen krop og ved at lede Retreat såvel her i Danmark og i Ørkenen. Derfor har jeg dedikeret mit liv til, at invitere og guide mennesker, ledere og organisationer Retreats - ind i stilhedens mysterium for eksistentiel fordybelse og lede dem på sporet af større bevidsthed, medfølelse og visdom samt kunsten at være til.

Det gør jeg fordi jeg tror på, at det vil bringe verden i større balance og gøre det til et mere berigende, glædesfuldt og fredeligt sted at være.

Hos mig er det NO nonsence meditation befriet fra en masse ritualer og dogmer. Det er simpelt, enkelt og helt nede på jorden, så alle kan være med. Og ja, også DIG.

Jeg sammenvæver praksisdiscipliner fra kontemplative visdomstradtioner med nyere hjerneforskning og forskningsbaseret viden om nervesystemet. Ingen ideologier og smarte påfund kan suspendere de principper og love som vores nervesystem hviler på. Det er din garanti mod gejl, luftkasteller og bull shit bingo med smarte fraser.

 

2628 3800

[email protected]

Mine kunder og deltagere plejer at sige om mig, at jeg formidler jordnær visdom i øjenhøjde med venlighed, lethed og anerkendelse – Selvfølgelig med afsæt i bund solid viden og egne erfaringer.

 

Alt det praktiske

Samlet pris kr.
6.900,-
ekskl. moms

Periode

xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer Retreat ledelse, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning.

Udgiften til Retreat stedet på kr. 3.000 ekskl. moms afregnes direkte med Retreate stedet (Strandgaarden). Det resterende beløb for kurus afgiften på kr. 3.900,- afregnes med Retreat lederen Bensaid Vincent ApS. Det hele foregpr let og autimatisk når du tilmelder dig. Klik på knappen "BOOK MIN PLADS".

 

Sted

Vi skal være på unikke Strandgaarden på det smukke Helgenæs nær Mols bjerge, som ligger på Djursland. Stedet ligger i naturskønne og uforstyrrede omgivelser tæt ved havet.

Adresse
Strandgaarden
Esby Strandvej 8
Esby
DK-8420 Knebel

Deltagerantal

Der er et begrænsede antal pladser på dette Retreat. Der er plads til 20 personer. Så nøl IKKE for længe med at tilmelde dig.

Forudsætninger for deltagelse

Retreaten er både for nybegyndere og den mere erfarne, indenfor mindfulness, meditation og Retreat. Den væsentligste forudsætning er lysten til indre fordybelse, at du kan forpligte der til at være i stilhed og tavshed og være off line i 5 dage.

Det forventes, at du ikke er misbruger af alkohol og diverse rusmidler eller stoffer, ikke lider af depression eller har andre psykiske diagnoser, og at du tager dit fulde ansvar for dit helbred og dine handlinger under og efter Retreaten.

Kontakt Retreat leder Bensaid Vincent Jlil, hvis du lider du af helbredsproblemer, som du mener på en eller anden måde kan have indflydelse på din deltagelse.

 

Dette skal du huske at medbringe

Varme sokker, sko til indendørs brug. Løstsiddende tøj til kropsarbejde og varm trøje. Varmt overtøj/regntøj, fodtøj til vandreture på mark, skov og strand. Vækkeur (ikke mobil telefon), lommelygte eller pandelampe. Evt. tæppe, pude eller skammel til meditationsbrug. Toiletsager og evt. ét ekstra håndklæde (der er ét håndklæde med i prisen). Evt. notesblok og kuglepen/blyant.

Dette skal du ikke medbringe

Mobiltelefon, computer, iPad/tablet, bøger, magasiner, aviser, sudoku, strikketøj, slik, kager og snacks – altså ingen distraktioner.

 

Kost

Der vil blive serveret lækker vegetarkost fortrinsvis økologisk, morgen, middag og aften. I pauserne vil der blive serveret the, vand, frugt og nødder. Er der fødevarer du er allergisk overfor, er det vigtigt at du giver besked snarest, så vi kan tage hensyn til dette i planlægningen.

Forberedelse

Det anbefales, at du ikke indtager alkohol senere end 24 timer forud for Retreaten. Sørg for at informere dit bagland, såvel privat og arbejdsmæssigt i forhold til, at det ikke er muligt at komme i kontakt med dig i Retreat perioden. Efter tilmelding vil du få oplyst et telefonnummer, som din familie og andre vigtige pårørende kan ringe til, i tilfælde af akut situation og uopsætteligt på hjemmefronten.

 

BOOK min plads

Retreat

Mentoring og Coaching

Consulting og Facilitering

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top