Blog – følg med i visdomsposten

Her på min blog "visdomsposten" inviterer jeg dig lidt tættere på og deler viden med afsæt i mine egne tanker, holdninger og erfaringer krydret med inspiration ude fra den store verden. Jeg vil være glad og taknemmelig for, hvis du vil engagere dig i mine blog indlæg, så vi i fællesskab kan berige og kultivere dialogen.

Du forstår det simpelthen IKKE.

Kender du oplevelsen som proceskonsulent (facilitator, procesleder ect. herefter Facilitator),at samarbejdet med din klient omkring formål, definering af resultater og design til processen, valg af interventioner virker til at være de helt rigtige og din planlægning er i top, men at det ikke rigtig rykker og udbyttet er alt for ringe? Og det til trods for, at du mestre dine interventioner. Du er frustreret og ved ikke hvorfor succesen udebliver.

Du forstår det simpelthen ikke. Du begynder at blive selvkritisk og tvivle på dig selv som facilitator. 

Du genvinder optimismen

Næste gang, ude hos samme kunde, sker det samme igen. Der er ikke momentum i processen og det generer ikke det udbytte kunden som sigter efter. Du tager nu kontakt til en kollega, med henblik på sparring. I kommer ind på motivationen hos deltagerne, som efter nærmere udforskning konkluderes at være tilfredsstillende. De er meget motiveret, men der er ikke det fornødne momentum i processen og du er bekymret for at motivationen begynder at dale, hvis ikke der sker noget. Du og din kollega udforsker også deltagernes eventuelle ubevidste modstand (eller rettere nervøsitet) mod forandring og deres undvigelsesmekanismer, for at tage ansvar for den fremtid de ønsker. Du laver nu design for næste proces, som indeholder mere intensive interventioner for involvering, i håb om, at stimulerer momentum og interventioner der arbejder med de eventuelle ubevidste barrierer mod forandring.
Du ånder lettet op, for nu er du overbevist om, at den sidder lige i skabet. Din optimisme blomstrer. Denne tilgang, fokuserer du på henover de næste processer med deltagerne.

Er der hemmelige uromagere i organisationen?

Det viser sig dog ikke at være tilstrækkeligt. Det rykker forsat ikke rigtigt for alvor - der sker simpelthen for lidt. Du tager det åbent op i den styregruppe der er nedsat for projektet, med henblik på at undersøge, om der er nogle parametre som ikke kommer åbent frem, timing og rammesætning for opstart af projektet, utydelig kommunikation fra den/de ansvarlige ledere, organisatorisk uro, hæmmende alliancer i gruppen som modarbejder projektet i korridoren. Umiddelbart, viser det sig ikke at være tilfældet. Opdragsgiveren og de øvrige i styregruppen forstår egentlig heller ikke hvorfor der ikke sker tilstrækkelige fremskridt. I begynder nu at tvivle på succesen for projektet. I bliver dog enige om at fortsætte processen i håb om at det vender. Projektet fortsætter og køres til ende, men konklusionen bliver, at det ikke rigtig har været nogen succes. De ønskede mål og resultater er udeblevet. Årsag ukendt.

The Blind Spots

Efter noget tid begynder din erindring at blomstre, og det yngler frodigt i dit sind med situationer fra processen, som næsten var fortrængt - bl.a. afgørende monumentale øjeblikke med manglende øjenkontakt fra din side, fravær af varme og venlighed overfor usikre deltagere som udviste kamufleret modstand (nervøsitet), ønsker og behov i gruppen som du sublimt havde afvist med faglige argumenter som lød overbevisende og indlysende. Men du husker nu din irritation og lettere vrede imod disse deltagere, som det dengang lykkes dig at skjule. Du ser nu også deres skuffede og smertefulde ansigter for dine øjne, over din sublime afvisning. En skuffelse og smerte som de sikkert selv undertrykte og hurtigt fortrængte. Korte pauser efter spørgsmål, som du lynhurtigt havde udfyldt med faglige svar og derefter fortsat processen i den retning som programmet anviste. Du husker nu en indre latent uro, som du havde mærket ved disse pauser, du husker også en sublim tanke, som havde strejfet dit sind som en let brise, "det som vi her laver, rykker det og nytter det overhovedet noget i forhold til udfordringer kunden står med og midt i”? Andre vitale øjeblikke fra processen, vækkes fra dit indre, og der begynder at tegne sig et mere nuanceret billede af processen.

Når en maler, maler et billede på et lærred, kan resultatet let ses uanset ens sympati eller antipati over det malede. Hvis man er tilstede under malerens proces med at frembringe billedet, kan det også let ses hvad han gør - hvordan han bevæger sig og hvordan han står, hvilken hånd han maler med, hvilke farver han bruger, og i hvilken rækkefølge alt anvender alt hans grej kan også let iagttages. Men hvad der ikke kan iagttages, er, malerens indre tilstand, hvorfra han operere. Den er usynlig.


Det samme gælder for Facilitatoren. Det indre sted hvorfra du som facilitator operere, er usynligt. Det kaldes The Blind Spot. Den indre bevidsthedstilstand hvorfra du operer, afgør hvorledes du er kalibreret i forhold til selve den måde du intervenere på.
Denne kalibrering handler om klarhed over det altoverskyggende formål med hvorfor du er Facilitator og hvad dit altoverskyggende bidrag er. Din kapacitet til at forbinde dig med de mennesker der udgør den gruppe du faciliterer, og heri din evne til at lytte dybtgående og udvise ægte balanceret empati. At du som mennesket bag Facilitatoren, har kontakt indadtil og har en indre kapacitet der hjælper dig til balancere mellem din styrke og sårbarhed (eks. tvivl). Og hjælper dig, på en begavet måde, med at håndterer alt det emotionelle og psykiske materiale der strømmer mellem dig og deltagerne, både til gavn for processen, deltagerne og dermed udbyttet. Det handler om et resilient indre bæredygtigt kompostering system. Endvidere handler det om, at du har gearet din bevidsthedskvalitet til, at være vågen overfor hvorledes dine grundlæggende antagelser influerer ind på processen, og at du evner at justerer din adfærd, på en begavet måde, undervejs i processen. Endelig handler det om, at kunne benytte stilheden og pauser – at være vågen overfor- og gribe kunstpausen.


Med andre ord, din kapacitet til at sanse det emergerende i processen og gruppen (det som spirer fra øjeblik og til øjeblik - øjebliksfacilitering som man siger i gamet). Kort sagt, det handler om kapaciteten og kvaliteten af dit nærvær. Og sagt med andre ord af William O’Brien, tidligere CEO of the Hannover Insurance Company...

 

"Succesen af intervention afhænger af det indre sted hvorfra interventionen kommer fra, hos den der intervenere".

 

Et gearskifte i bevidsthed og hjerte

Dette gearskifte handler ikke om flere facilitator værktøjer og smart facilitator gear. Nej, det handler om mennesket ’bag’ facilitatoren – dig som menneske. Et kultiveringsarbejde som frembringer selvindsigt og selverkendelse. Ingredienserne er, udforskning af det altoverskyggende formål med dit facilitator virke, "THE BIG WHY", indre bevidsthedsarbejde med den "biografiske rendegraver" udforskning af dine grundlæggende antagelser og overbevisninger, dine kerneværdier og livsprincipper, empatisk og etisk forfinelse, værens- og nærværs praksis. Og ikke mindst, læssevis af feedback fra en skarp "rotte" i faget, med afsæt i her- og nu observationer fra din praksis når du er i ilden som facilitator (du ved, ligesom en flue på væggen).


Dette kultiveringsarbejde (gearskifte) giver vital næring til den jord hvorpå alle dine facilitator greb kan vokse yndefuldt.

Det er visdommen bag succesfuld facilitering og som sætter en stopper for, at du skal forsætte med at rive dig håret.

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top