De vigtigste begivenheder og personer på min rejse...

Min historie

Et destillat af mor og far

Med en far der havde store ambitioner på mine vegne og en formidabel evne til at skabe relationer, og så min mors baggrund som sygehjælper, har jeg fået nogle uvurderlige gaver med fra start i forhold til at søge mod det ypperste og samtidig huske det menneskelige. Og med en to kulturel baggrund, en marokkansk far og en dansk mor, har identitetsforvirring og indre splittelse er livets store spørgsmål om, hvor jeg kommer fra, hvem er jeg? vist sit ansigt tidligt og givet spirer til eksistentiel interesse.

min historie 01

 

min historie 02

På kanten

En opvækst i et af Kongeriget Danmarks mest udsatte områder (Gellerup Parken ved Aarhus), hvor jeg både levede et liv på kanten i det kriminelle miljø og et liv godt rodfæstet i klub og sportsverden med gode venner i begge lejre, har jeg høstet indsigt i væsentlige sider af det menneskelige væsen i et miljø, som kun de færreste får mulighed for.

Mine tanker om fremtiden var dybt præget af tåge og absolut ingen anelse om, hvad jeg skulle bruge mit liv til.

 

Sporskifte

Velsignet med stærke rollemodeller fra klub og sportsverdenen høstede jeg værdifulde gaver, især fra Karate og boksning der gav mig beslutningskraft, disciplin og vilje til at rejse fra Gellerup og foretage begyndelsen til et sporskifte. Og godt hjulpet af foruroligende oplevelser omkring nogle af de lidt ældre der havde dukket nakken og givet op, blev et skælsættende nedslag "Du skal væk her fra Bensaid".

Jeg flyttede væk fra Gellerup og indtil Århus da jeg var 19 år. Jeg fik hurtigt følgeskab af tanker der pressede sig alvorligt på. Tanker om mening, retning og formål med mit livet og livet i det hele taget.

Det blev nogle hårde år - Palle alene i verden på et værelse i Århus. Jeg havde brudt med næsten alle venner. Kun én, holdt jeg fast i. Det var hårdt, men RIGTIGT!

min historie 03

 

min historie 04

De store spørgsmål

Den europæiske eksistentialisme blev mit anker i min søgen efter svar på mine spørgsmål. Og kom der Ingen svar. Ingen. Men følgesvende fik jeg. Et vidnesbyrd om en lang ubrudt linje af generationer der havde tumlet med de samme store spørgsmål som jeg selv. Okay, jeg var ikke alene.

 

Mødet med mystikeren

Min videre rejse gav mig det enorme privilegium i en alder af 23 år, at lære fra gamle visdoms traditioner. Her gennemgik jeg et 1årige forløb som elev, hos en der havde lært fra oprindelige indianere. Det blev endnu en skelsættende begivenhed i mit liv. Det åbnede til en større dimension af livet med indsigt i helt ukendte sider af min frygt og min egen livskraft. Og hér, blev jeg også inviteret til kongevejen på den visdomsfulde transformationsproces - Retreat/tilbagetrækning og meditation.

min historie 05b

 

min historie 06

Kvinden og den store læremester

Kvinden i mit liv havde jeg mødt nogle år forinden i en i en relativ ung alder. Hun blev og er til stadighed en stor læremester for mig. Jeg blev konfronteret med sider af min personlighed, især øjenkontakt med væsentlige facetter af min frygt og sårbarhed, både som menneske og som mand. I denne periode tog mit liv for alvor en drejning i positiv retning. Mod større Ansvar. Ingen lære, guru, præst eller terapeut kan vise en mand sit "røvhul" som ens kvinde. TAK for det Cecilie.

 

Comeback i Gellerup

Da jeg er 30 år jeg gjorde jeg comeback i Gellerup. Jeg havde kastet mig ud en læringsrejse og uddannet mig til pædagog og jeg blev ansat i en kommunal projektorganisation for marginaliserede og kriminalitetstruede unge, hvoraf de fleste kom fra Århus vest, herunder Gellerup Parken. Og jeg var for første gang på sporet af noget reelt meningsfuldt i mit liv.

min historie 07

 

min historie 08

Den nådeløse afklædning

I en forening af en fascination af psykoanalysen og min videre udforskning af mig selv begyndte jeg i et psykoanalytisk terapiforløb. Her blev min egen barnagtighed nådesløst dissekeret og konfronteret med det fulde ansvar for mit liv. Det blev til 5 år med ugentlige møder i den nådesløse stol.

 

Juveler af indsigt

Inden jeg forlod rollen som socialpædagog tog jeg nogle vitale erkendelser og læringsjuveler med mig på moin videre rejse. De unge, patienterne i Retspsykiatrien og jeg var i samme båd om at tumle med de eksistentielle spørgsmål som, hvem er jeg? hvad er meningen? hvad er min retning? hvad er mit bidrag? den store frihed og det fulde ansvar, døden og aleneheden.

min historie 09

 

min historie 10

Springer ud som selvstændig

De værdifulde juveler fra både mine forældre, min opvækst, mødet med min kone og tiden med socialt arbejde bragte mig til et skæringspunkt. Jeg forlod mit virke som pædagog og startede egen virksomhed. Det var en kombination af ambitiøse visioner og indignation der fik mig til at tage skridtet. Jeg forlod ikke området. Det blev en konsulentvirksomhed med det erklærede formål, at skabe velfungerende institutioner og indsatser, skabe et arbejdsmiljø på området der værnede om trivsel, vitalitet, balance og meningsfuldhed og endelig medvirke til radikale og gennemgribende fornyelse af det sociale velfærdsområde. Vincent & Partnere blev født.

Det blev til 7 lærerige år med Vincent & Partnere med coaching af ledere, facilitering af grupper og organisationer, herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde og skabt innovative indsatser i forhold svært marginaliseret og udsatte mennesker. Og det blev i bedste learning by doing stil med læssevis af begynderfejl, idet jeg på egen hånd uden en cirkel af erfarne senior konsulenter til at oplære mig i det komplekse konsulent fag. Men, allieret med mine faglige ambitioner kastede jeg mig ud i yderligere faglig rejser med efteruddannelser indenfor systemisk og anerkendende coaching, facilitering og procesledelse gav mig faglige "hår" på brystet. Og især to kuyndige og inspirerende lærer fik en uvurderlig betydning for både min faglige identitet og min videre rejse i mit konsulent virke.

 

Vitale nedslag

Vitale nedslag af indsiger begyndte at vise sig, som fik afgørende betydning for mit formål og fokus med Vincent & Partnere. Igen var det begrebet meningsfuldhed som var i centrum. Mange af de mennesker jeg har mødt adf både ledere og medarbejdere har på forskellige måder været dybt optaget af spørgsmålet om mening. Jeg begyndte at lægge mærke til nogle foruroligende tendenser. Noget jeg vil kalde hamsterhjulsledelse, en tilbøjelighed til et accelererende tempo og nogle usunde organisationskulturer der udsultede den menneskelige passion,vitalitet og balance og berøvet menneskers iboende behov for mening.

min historie 11

 

min historie 12

Meditation af højeste karat

Den invitation jeg fik til det meditative spor i mit elev forløb i 20`erne tog jeg til mig som en tro følgesvend og en fast disciplin i min hverdag og en værdifuld støtte på min videre eksistentielle rejse i livet. Det meditative spor bragte mig til en lære af høj kaliber, Jes Bertelsen. Her mødte jeg lødig undervisning og træning af høj karat. Et møde, der har givet min meditation et krystal klart spor og høstet nogle vitale frugter på vejen og gjort meditation både enkelt, banalt og righoldigt som en ædelsten. Især den ene af de to vinger i meditation - hjertet og medfølelsen har sat sig dybe spor i mig, både på det personlige og professionelle plan.

 

Visdom fra Ørkenen

Min eksistentielle rejse tog nogle afgørende skridt gennem flere tilbagetrækninger i Ørkenens store natur, skønhed og intethed i både Sahara og Sinai Ørkenen og tilførte større klarhed i forhold til retning, formål og mening med mit liv. Mit livsformål krystalliserede sig i forhold til hvad jeg ville med mit liv, hvad jeg vil give og bidrage med til verden, hvilket aftryk jeg ville sætte på kloden.

Disse tilbagetrækninger i Ørkenen betød, at jeg begyndte at ændre retning i mit virke i Vincent & Partnere. Min egen eksistentielle rejse og mit professionelle liv begyndte at sammenvæves og jeg begyndte at bringe den eksistentielle dimension og visdommens stemme ind i mit virke med kunderne.

Det førte til, at jeg begyndte at tage grupper med i Sahara Ørkenen på eksistentielle fordybelsesprocesser og tilbagetrækninger og guidede dem ind i stilhedens mysterium på sporet af deres egen visdom, faciliterer forløb i Sahara Ørknen med fokus på indre kapacitetsopbygning og eksplorativ forandringsledelse for ledergrupper. Og yderligere ledelse af Retreat for både ledere og private her i Danmark. En ny epoke satte ind.

min historie 13

 

min historie 14

Jeg tog konsekvensen

Denne sammenvævning og ændring af navigationen i min konsulentvirksomhed førte til, at jeg i 2016 tog konsekvensen og dedikerede mig 100 procent til:

At bidrage til at mennesker, ledelse og organisationer handler med større bevidsthed, medfølelse og visdom og forfølge inspirende meningsfulde formål der leder mod bæredygtige liv.

Det gør jeg fordi jer tror på, at verden vil være i større balance og et mere berigende, fredeligt og glædesfuldt sted at være.

Jeg stiller ydmygt til rådighed for mennesker der har behov for en bjergfører med filosofisk kant i udforskningen af deres eksistens - som menneske og leder.

Min åbne invitation er:

  • Guidning og ledelse af Retreats og tilbagetrækninger ind i stilhedens mysterium, i både Sahara Ørkenen og naturskønne omgivelser her i Danmark. Det handler om at rejse ind i stilheden lade den være en vital eliksir for intentionen med dit liv - som menneske og leder.
  • Hvis du ønsker mig som din eksklusive bjergfører i udforskningen af livets eksistens er mulighden1:1 sparring og mentorforløb.
  • Eller In house i din organisation - facilitering af processer der tager jer til nye dybder af jeres fællesskab. Fokus er når vildt vigtige intentioner skal gøres til virkelighed og skabe organisationer der forener menneskelig vitalitet og balance med evnen til at skabe meningsfulde og ekstraordinære resultater. 

Hør hele min historie

"Jeg begyndte at lægge mærke til 3 typer – hos dem der var omkring 5 år ældre end mig. De dybt kriminelle, dem der var havnet på stoffer og så dem der havde givet op og dukket nakken.

Sidstnævnte gjorde et foruroligende indtryk på mig, og jeg tænkte...

Du skal væk – du skal væk herfra, Bensaid".

Hør hele min historie "fra Gellerup til Ørkenens visdom" om søgen efter mening...

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top