Forestil dig en verden hvor vi mennesker, ledelse og organisationer handler med større bevidsthed, medfølelse og visdom – og forfølger inspirerende og meningsfulde formål

Min intention og formål

 

Bensaid Vincent ApS, er sat i verden som et INTENTIONS og FORMÅLS drevet initiativ, der skal bidrage til at mennesker, ledelse og organisationer handler med større bevidsthed, større medfølelse og større visdom - og forfølger inspirerende og meningsfulde formål, der leder mod bæredygtige liv.

Det gør jeg fordi jeg tror på, at det vil bringe verden i større balance og gøre det til et mere berigende, glædesfuldt og fredeligt sted at være.

Min kerne ekspertise er ledelse af RETREATS. En årtusind gammel praksis for menneskelig transformation, som jeg har RE-designet til vore moderne tid og mennesker - og sammenvævet med eksistentialisme, nyere hjerneforskning og forskningsbaseret viden om nervesystemet.

Blandt de mennesker jeg har ledet i RETREATS finder du direktører, chefer og ledere fra både det private erhvervsliv, kommuner, regioner og staten samt progressive konsulenter og intentions drevne ildsjæle.

Længes ud efter et liv, hvor du som både menneske og leder forener et intentions og formåls drevet liv med vitalitet og balance båret af KLARHED, HJERTE, INTEGRITET og MOD - trods livets iboende eksistentielle grundvilkår? Det er vejen til din egen visdom i handling.

 

Passion

Min passion er visdommens og den eksistentielle dimension af livet og lederskabet.

Jeg fyldes med energi og begejstring, glæde og taknemmelighed – og bevæges når jeg...

  • Bidrager til, at mennesker gør sig erkendelser om livets iboende eksistentielle grundvilkår og benytter dem som eliksir til at udforske deres formål med det liv de lever - og tager livtag om deres fulde liv. Og, når jeg bidrager til at mennesker finder deres indre mod til at tage dristige skridt mod deres største længsler i livet
  • Bliver vist den tillid, at lede og guide mennesker i tilbagetrækning og Retreats - ind i stilhedens mysterium. Den stilhed der er langt større end fraværet af støj. Den stilhed, der er et ekko af helheden. Der, hvor der på et og samme tid er stille og en vibrerende, kreativ og skabende livskraft - forbindelsen til menneskets egen kilde vil visdom
  • Bidrager til at mennesker har modet til at lade hjertet være åbent og tillid til at lade sig guide i træning af hjertets noble empati kvaliteter
  • Når mennesker tager ansvar for deres vitalitet og balance i livet
  • Og ikke mindst, når jeg ser og høre, at de mennesker jeg har samarbejdet med, inspirere og generøst deler deres ressourcer med deres medmennesker. Altså hvor de rækker ud over sig selv - og tager medansvar for helheden

intention og formaal 02

 

intention og formaal 03

Sådan arbejder jeg

Jeg formidler livsvisdom, jordnært og i øjenhøjde med kærlig venlighed og skarphed. Selvfølgelig med afsæt i bund solid viden, erfaring – og tro mod oprindelige visdoms traditioner.

Mine kunder siger ofte, at de oplever mig besidde stor visdom, faglig dybde og at jeg agerer med udpræget ro, nærvær, varme, humor, lethed og en anerkendende holdning, og at jeg formår at skabe solide rammer for processer, læring og fordybelse.

Og ikke mindst, at det er befriende, at jeg med klarhed skære igennem al vrøvl.

 

Lad os holde kontakten

Vær med i mit e-baseret Wisdom community og modtag mit nyhedsbrev hvor DU får del i vital eliksir af inspiration, historier og eksklusive tilbud.

Du får allerede i dag fri adgang til min Heartfulness meditations lyd guide der vækker dit medfølende hjerte og BOOSTER din kapacitet for større empati og medfølelse - og bringer dig i større samhørighed med dine medmennesker.

 

Sign up!

Ingen spam!
Kun inspiration der hjælper dig til et mere livsberigende liv.
Afmeld dig med et enkelt klik.

Back to Top